Verbod op het gooien van confetti en serpentines op het openbaar domein tijdens carnavalsstoet van Grimbergse scholen

Schriftelijke vraag. Betreft: verbod op het gooien van confetti en serpentines op het openbaar domein tijdens carnavalsstoet van Grimbergse scholen

Ik verneem heden in een artikel in Het Laatste Nieuws dat de gemeente in een brief aan de Grimbergse scholen expliciet heeft verboden om bij het uitgaan van hun carnavalsstoeten met confetti of slingers te gooien op de openbare weg (tevens collegebeslissing van 21 januari 2013).

Confetti

Het zou de gemeente teveel werk kosten om alles op te kuisen.

Graag had ik vernomen of er aangaande deze maatregel voorafgaandelijk overleg heeft plaatsgehad met de scholen of dat het om een eenzijdig opgelegde beslissing gaat.

Tevens zou ik willen verzoeken om, indien zulk overleg niet zou hebben plaatsgevonden, dit alsnog te doen. Mogelijks zou bekeken kunnen worden om toch op een beperkt traject de kinderen en leerkrachten het plezier te gunnen van een echte carnavalsstoet waar confetti nu eenmaal deel van uitmaakt.

Ook zou de meerkost voor zo een gemeentelijke opkuis bekeken kunnen worden. Misschien kan de school zich zelf aanvullend engageren bij het opkuisen ?

In elk geval lijkt een evaluatie van deze maatregel aan de orde te zijn.

Ik dank u bij voorbaat voor een reactie.

Hoogachtend,

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het college:

Carnaval_23.6.2013_Page_1

Carnaval_23.6.2013_Page_2

Facebooktwitter