Gebruik van het Nederlands in de Delhaize, Strombeek-Bever

Schriftelijke vraag. Betreft: gebruik van het Nederlands in de Delhaize, Strombeek-Bever

Er wordt vastgesteld dat in de Delhaize-winkel, gelegen aan het Luitenant Emmerechtsplein in Strombeek-Bever, het gebruik van het Nederlands vaak te wensen over laat.

Opschriften zouden eerst in het Frans, dan pas in het Nederlands worden geafficheerd. Aan opmerkingen hierover wordt geen gevolg gegeven.

Ik zou daarom willen verzoeken de directie van de winkel op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld per brief, dat Grimbergen een Nederlandstalige gemeente is en dat dienvolgens gehandeld dient te worden.

Ik dank u bij voorbaat voor een reactie omtrent uw tussenkomst.

Hoogachtend,

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid

 

Lees hier het antwoord van het college:

From: saz@grimbergen.be
To: karlijnevanbree@hotmail.com
CC: goedele.devocht@grimbergen.be
Date: Thu, 7 Feb 2013 09:30:37 +0100
Subject: Uw schriftelijke vraag van 6-2-2013 aangaande het taalgebruik in de City Delhaize te Strombeek

Geachte mevrouw Van Bree,

In antwoord op uw vraag van 6-2-2013 kan ik u melden dat er reeds opmerkingen over het taalgebruik van Delhaize in Grimbergen in het algemeen behandeld werden, alsook van de Delhaize in Strombeek in het bijzonder.
Als bijlage bezorg ik u een scan van de brieven die verstuurd werden naar de Delhaize te Strombeek ( de eerste drie bijlagen: TK 15-12, TK 23-12 en TK 07-10). De eerste brief die verzonden werd (TK 07-10) dateert van 2010, waarna er blijkbaar nog geen verandering te merken was, aangezien we hierover daarna nog opmerkingen ontvingen.
Ter informatie, en om aan te geven dat het probleem zich niet alleen in Strombeek situeert maar eerder een algemene houding is van de Delhaize-groep, bezorg ik u ook de brieven die verstuurd werden naar Delhaize Humbeek (TK19/12) en Grimbergen (TK 27/12).
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten

Yoeri Janssens
Administratief medewerker
Dienst secretarie & algemene zaken
Tel.: 02/260.12.26
Fax.: 02/270.12.66

Gemeente Grimbergen I Prinsenstraat 3 I 1850 Grimbergen I www.grimbergen.be

Facebooktwitter