Uitbetaling overuren

Schriftelijke vraag. Betreft: Uitbetaling overuren

Geachte Burgemeester,

Ik verneem van personeelsleden dat er voor het jaar 2013 nog steeds geen overuren werden uitbetaald.

Bij sommige personeelsleden loopt dit op tot fikse bedragen.

  1. Kan u mij laten weten wat de oorzaak hiervan is?
  2. Tegen wanneer kan de uitbetaling voor 2013 geregeld zijn?
  3. Hoe wordt voorzien dat de personeelsleden in de toekomst binnen een redelijke termijn hun uitbetaling ontvangen? Wat wordt beschouwd als een redelijke termijn?

Dank voor uw antwoord.

Bart Laeremans

Antwoord van Toussaint Nancy (Diensthoofd personeel & organisatie):

Verzonden: vrijdag 20 juni 2014 10:18

Geachte heer Laeremans,

De overuren voor het kalenderjaar 2013 werden tot op het heden nog niet uitbetaald. Aan het college werd in de zitting van 22/10/2013 de lijst met personeelsleden met bijhorend aantal overuren voor het kalenderjaar 2012 voorgelegd. De overuren voor 2013 zullen tegen september 2014 voorgelegd worden aan het college.
De nieuwe rechtspositieregeling bepaalt dat overuren aan een personeelslid uitbetaald worden als deze er door omstandigheden buiten de eigen wil om, niet in slaagt om deze overuren op te nemen binnen de 4 maanden nadat ze zijn gepresteerd. Dit wordt in samenspraak met het diensthoofd bekeken omdat het moet gaan om uitzonderlijke prestaties die op verzoek van het diensthoofd geleverd worden.
We bekijken nog verder of de overuren steeds per kalenderjaar worden voorgelegd aan het college of meerdere keren per jaar.

Met vriendelijke groeten,

Nancy Toussaint
Diensthoofd
Dienst personeel & organisatie

Vervolg:

091954

091812

Facebooktwitter