Ophaling huisvuil

Schriftelijke vraag. Betreft: Ophaling huisvuil

Beste,

de ophaling van de huisvuilzakken laat te wensen over.

Vorige week werd onze blauwe zak niet opgehaald en vandaag bleef de rode liggen.

Mijn echtgenote telefoneerde naar jullie dienst, waar men antwoordde dat we met Sita moesten bellen. Daar bleek het contract afgelopen en verwees men door naar Haviland.

Deze zijn echter telefonisch onbereikbaar.

Ik stel voor dat er bij WIEB een systeem of meldpunt wordt voorzien waar dit soort klachten behandeld worden.

Kan je me albast een bruikbaar telefoonnummer bezorgen van de betrokken diensten?

Dank alvast,

Bart


Antwoord van René Van Roy:

Geachte heer Laeremans,

Het is altijd spijtig te moeten horen dat de dienstverlening niet altijd perfect verloopt.

Haviland heeft op een bepaald moment per flyer laten weten dat zij, met ingang van de maand april, ook zouden instaan voor de ophalingen van snoeihout, grof huisvuil en restafval. Tevens hebben zij laten weten dat de ophalingen kunnen plaatsvinden vanaf 6u30 ’s morgens en dat de ophaalmomenten niet noodzakelijk dezelfde zijn zoals voordien. Daar inwoners door de macht der gewoonte hun zakken soms te laat buiten zetten durft het hier al eens mislopen.

Haviland is zelf vragende partij om bij problemen niet de gemeente Grimbergen als tussenpersoon te gebruiken maar dat ze rechtstreeks gecontacteerd worden. Vandaar dat wij u dat ook vragen. Per telefoon zijn zij bereikbaar op het nummer 02 334 1740. Door hen rechtstreeks te contacteren komt men meestal tot een snellere oplossing.

Voor alle duidelijk :

  1. Haviland is wel strikter in het naleven van de richtlijnen waardoor niet correct aangeboden afval niet wordt meegenomen.
  2. SITA blijft nog steeds verantwoordelijke voor de ophalingen van de GFT fracties.

Voor wederkerende problemen bent u natuurlijk steeds welkom.

Met vriendelijke groeten

René Van Roye
Dienst werken in eigen beheer

Facebooktwitter