[EA] Motie over de plannen voor een nationaal stadion op Parking C in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 22 mei 2014

De stad Brussel zette inmiddels eenzijdige stappen inzake een aanbestedingsprocedure voor het nieuwe stadion. Het betreft een erfpachtconstructie, waarvoor inmiddels vier kandidaten inschreven. Daarnaast werd reeds een ontwerper aangesteld die blijkbaar vrij spel heeft gekregen om heel de site van Parking C naar goeddunken van Brussel in te richten.

Het is duidelijk dat de Vlaamse regering verzaakt aan haar opdracht, met name het bewaken van het naleven van het GRUP dat in december 2011 tot stand is gekomen.

Wie de Brusselse plannen voor het nieuwe stadion van naderbij heeft bekeken, kan niet anders dan vaststellen dat dit stadion de hele site van Parking C en de wijde omgeving volledig zal domineren. Dit staat haaks op het GRUP.

We moeten tevens vaststellen dat de gemeente Grimbergen noch bij de beslissingen van de stad Brussel, noch bij deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch bij deze van het Vlaams Gewest betrokken werd.

In deze context is het voorbarig om nu reeds te spreken over allerlei nevenfacetten inzake het nieuwe stadion, zoals het klimaatneutraal maken ervan of het heffen van allerlei gemeentelijke taksen.

We moeten er immers in eerste instantie over waken dat de bindende bepalingen van het GRUP zouden gerespecteerd worden, waardoor het stadion er de facto niet kan komen.

De gemeente zou in deze context dan ook alles in het werk moeten stellen om de buurtbewoners te steunen in hun strijd tegen de bouw van een stadion op deze locatie. Het gaat hier om een strijd van David tegen Goliath, een gevecht van kleine mensen tegen een groot en machtig stadsbestuur, waarvan zij niet eens inwoners, laat staan kiezers zijn.

Men kan van deze mensen niet verwachten dat zij alle juridische argumenten zelf kunnen uitzoeken en alle noodzakelijke (dure) procedures zelf zouden bekostigen. Grimbergen moet solidair zijn met deze onfortuinlijke inwoners, die geen enkele schuld hebben aan deze situatie.

Motie

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om tegen de gemeenteraad van juni 2014 te onderzoeken op welke wijze de bewoners van de omgeving van Parking C kunnen ondersteund worden, zowel op het vlak van juridisch advies als op het vlak van bijstand bij de procedurekosten.

Bart Laeremans


Tijdens de bespreking van dit voorstel liet de burgemeester zich aanvankelijk zeer terughoudend (en zelfs negatief) uit over de eventuele ondersteuning van de buurtbewoners. Nochtans ging mijn voorstel helemaal niet ver: we vroegen immers geen onmiddellijke actie, enkel dat mogelijke steun voor procedures van de buurtbewoners juridisch onderzocht zou worden.

Toen we dreigden met een stemming rond ons voorstel draaiden de meerderheidspartijen bij en verklaarden ze zich akkoord om een en ander te onderzoeken. We zijn benieuwd naar het resultaat daarvan.

Facebooktwitter