[PM] Nationaal stadion: Grimbergs college spant wagen voor het paard

Het Grimbergs schepencollege heeft gisteren een eisenpakket bekend gemaakt inzake de bouw van het geplande nationale stadion. Het bevat een reeks voorwaarden op vlak van onder meer mobiliteit, milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Op budgettair vlak zal Grimbergen een percentage op de exploitatieomzet van het stadion heffen.

Het schepencollege spant hiermee de wagen voor het paard. Met name op het vlak van mobiliteit en zeker van ruimtelijke ordening zijn er zoveel objectieve elementen die aantonen dat het stadion volkomen haaks staat op het Vlaamse bestemmingsplan (GRUP) dat elke buurtbewoner de bouwvergunning met succes zal kunnen tegenhouden. De eerste prioriteit voor het gemeentebestuur is dan ook de buurtbewoners te steunen in hun verzet tegen de bouw van het stadion.

De burgemeester van Wemmel liet in het Nieuwsblad van 3 december jl. duidelijk verstaan dat zijn gemeente de Wemmelaars die zich zouden verzetten, op alle vlakken zou bijstaan: “Ik kan alvast zeggen dat wij onze inwoners zullen steunen. Komt er protest, en een procedure, dan zullen wij die steunen.”

Het gemeentebestuur van Grimbergen moet hetzelfde doen. Het gaat hier om een strijd van David tegen Goliath, een gevecht van kleine mensen tegen een groot en machtig stadsbestuur, waarvan zij niet eens inwoners, laat staan kiezers zijn. Men kan van deze mensen niet verwachten dat zij alle juridische argumenten zelf kunnen uitzoeken en alle noodzakelijke (dure) procedures zelf zouden bekostigen. Grimbergen moet solidair zijn met deze onfortuinlijke inwoners, die geen enkele schuld hebben aan deze situatie.

Vernieuwing herhaalt dan ook haar oproep aan het Grimbergs gemeentebestuur om het verzet van de buurtbewoners in al zijn facetten te steunen, zoals we reeds vroegen tijdens de gemeenteraad van december. Grimbergen mag hiermee nu niet langer talmen.

Tenslotte betreuren we dat de oppositie bij de jongste stellingname van het college niet werd betrokken. Dit gaat in tegen de gemaakte afspraken.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Facebooktwitter