Tweetalige reclame Delhaize Grimbergen

Schriftelijke vraag

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Voor deze vraagstelling zou ik willen verwijzen naar het protocol ter vrijwaring en bevordering van het Nederlandstalig karakter van de gemeente Grimbergen.

Ik heb vastgesteld dat het grootwarenhuis Delhaize Grimbergen tweetalige reclame voert in onze gemeente. Zij liet via Bpost een pamflet verspreiden in alle brievenbussen van de gemeente.

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om het grootwarenhuis te vragen haar reclamevoering in onze gemeente in het Nederlands te voeren en de verspreiding van dit tweetalig pamflet te willen stopzetten.

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om het grootwarenhuis te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en dat zij de nodige stappen dient te ondernemen opdat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Bijgevoegd een foto ter illustratie.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto:

Antwoord gemeentebestuur:

Facebooktwitter