Turks Cultuurcentrum Strombeek

De krant “Het Laatste Nieuws” bracht op 1 maart naar buiten dat de aanvraag om een Turks Cultuurcentrum te mogen oprichten, werd ingetrokken en meteen weer vervangen door een nieuwe, ietwat minder omvangrijke aanvraag. Het schepencollege zou het dossier in de loop van de maand maart bespreken. Omwille van de gewijzigde aanvraag zou er geen openbaar onderzoek nodig zijn, zodat de honderden bezwaren die reeds waren ingediend, van tafel kunnen geveegd worden.

Toch heeft de aanvraag nog steeds betrekking op een ruimtegebruik van 988 m². Er zouden tot 140 kinderen (niet gelijktijdig) les volgen in vijf klaslokalen met 86 zitplaatsen, er is een gebedsruimte, grote cafetaria, vergaderzalen. Het hele project zou volgens de indieners slechts behoefte hebben aan 15 parkeerplaatsen. Dat is vreemd, want volgens onze informatie is er bij cultuurcentra een parkeerdoelstelling van 0,3 plaatsen per bezoeker. Bij 150 bezoekers, betekent dit toch 45 parkeerplaatsen.

In Zaventem werd onlangs de uitbreiding van een moskee naar 300 plaatsen door het schepencollege geweigerd, omdat er slechts 29 parkeerplaatsen werden voorzien. In Zaventem waren deze parkeerplaatsen voorzien op het private terrein en onder het gebouw, in Strombeek wordt het hele parkeerprobleem afgewenteld op de straat, waar vandaag al een tekort aan parkeerplaatsen bestaat.

Veel informatie ontbreekt nog. We hopen spoedig een antwoord te kunnen bekomen op een hele reeks vragen die we bij dit project hebben.

Raadslid Karlijne Van Bree had deze kwestie geagendeerd op de gemeenteraad van december, maar de meerderheidspartijen en de SP.A waren toen van oordeel dat dit niet kon besproken worden, omdat dit een materie betreft die exclusief behoort tot de bevoegdheid behoort van het schepencollege…

Facebooktwitter