[EA] Transport en behandeling van vervuilde gronden door Sita Remediation

Sita Remediation is een firma gelegen op de Westvaartdijk gespecialiseerd in grondzuivering. Blijkbaar worden er ook vervuilde gronden afkomstig van andere landen per zeeschip aangevoerd en via overslag per vrachtwagen naar de site vervoerd om daar te worden behandeld.

Vaak zijn gronden vervuild met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCL’s) die vroeger op grote schaal gebruikt werden o.a. als oplosmiddel om te reinigen of te ontvetten, vaak op industriële schaal. Bovendien zijn deze producten relatief vluchtig, ook bij de behandeling.

Wanneer je de lectuur naslaat zie je dat bij de productie en het gebruik van VOCL ‘s in het verleden veel is misgegaan en er daardoor op duizenden locaties (men schrijft zelfs 10 000 locaties) een bodemverontreiniging met deze verbindingen is ontstaan. Sita Remediation is een kandidaat om deze gronden te zuiveren.

Wanneer we de metingen uitgevoerd door de VMM tijdens de periode 15.10.2015 – 4.11.2015 ontleden zien we dat voor tetrachloorethyleen (een VOCL) in de Cockeriestraat een max dagwaarde gemeten wordt van 7,08 mcgr/m3 daar waar de max waarden in Zelzate, Doel en Tessenderlo resp. 0.12, 0.13 en 0.12 bedragen. Dit is een waarde die bijna 60x hoger ligt!!

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord geeft op de volgende vragen:
– Worden er door Sita Remediation vervuilde gronden uit het buitenland per zeeschip aangevoerd om na overslag op de site van de Westvaartdijk te worden gezuiverd? Zo ja, uit welke landen gebeurt dit dan en is dit frequent?
– Worden er gronden vervuild met VOCL’s behandeld op de site aan de Westvaartdijk?
– Worden er op de site metingen uitgevoerd om de luchtkwaliteit te meten op verontreiniging bijv op VOCL’s maar ook op andere schadelijke stoffen (benzeen, tolueen, PAK’s e.a.)
– Gaat het college stappen ondernemen om zulke metingen te laten uitvoeren?

Eric Nagels

Behandeling op de gemeenteraad:

De schepen van leefmilieu kreeg geen informatie vanwege het betrokken bedrijf, maar milieu-inspectie heeft bevestigd dat er inderdaad vanuit het buitenland per schip vervuilde gronden worden aangevoerd om te worden behandeld. Het blijkt te gaan om gronden uit Nederland en Ierland. Ierland blijkt hiervoor niet de nodige installaties te hebben, maar Nederland???
De installaties zijn inderdaad geschikt om gronden te behandelen, vervuild met vluchtige organische koolwaterstoffen. Dit zou gebeuren in een gesloten hal. Er worden metingen uitgevoerd, zowel via interne controle als via Ovam en milieu-inspectie. De gemeente is niet uitgerust hiervoor. Het gaat om een klasse1-bedrijf en het Vlaams Gewest is hiervoor bevoegd.

Facebooktwitter