Bouw Eurostadion is nog niet voor morgen, zegt Vernieuwing – RingTV 02/11/2016

De bouw van het Eurostadion is nog niet voor morgen. Dat zegt tenminste de Grimbergse oppositiepartij Vernieuwing. Zo moeten de nodige vergunningen nog verleend worden en zijn er heel wat juridische argumenten tegen het stadion, zo luidt het. Ook vreest de partij voor een compleet verkeersinfarct op de Ring rond Brussel.

Bouwheer Ghelamco had in augustus al een milieueffectenrapport (MER) ingediend voor de bouw van het Eurostadion. Maar net voor de administratie er zich moest over uitspreken, trok de projectontwikkelaar de aanvraag weer in na heel wat vragen en bedenkingen rond de mobiliteit. Midden oktober diende Ghelamco een nieuw MER in, waarvoor de Vlaamse administratie nu wel groen licht gaf. Nu het dossier volledig is kan de milieuvergunning bij de provincie en de bouwvergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

Compleet verkeersinfarct op Ring rond Brussel

Maar volgens Bart Laeremans van Vernieuwing gooit Ghelamco zand in de ogen inzake mobiliteit. Eurostadion zal, samen met Uplace en NEO in Brussel, leiden tot een compleet verkeersinfarct op de Brusselse ring. “Het stadion zal de kers op de verkeerstaart zijn en dat is wat niemand met gezond verstand zou mogen toestaan. Maar er zijn nog andere argumenten om in beroep te gaan. De Vlaamse overheid heeft vastgesteld dat er maximum recreatieruimte is van 50.000 m² en toch wil men daar een gebouw zetten van 350.000 m². Dat is zeven keer zo groot dan wat is toegestaan”, verduidelijkt Bart Laeremans. Verder zou ook de procedure rond de afschaffing van de buurtweg op Parking stokken in de wielen kunnen steken.

Facebooktwitter