[EA] Metingen uitgevoerd door de VMM

Naar aanleiding van de klachten van buurtbewoners over de reukhinder veroorzaakt door de asfaltcentrale werden er door de VMM metingen van de luchtkwaliteit uitgevoerd in de Kievitstraat en de Cockeriestraat tijdens de periode van 15.10.2015 tot 4.11.2015.
De resultaten van deze metingen waren zoals we allemaal weten weinig geruststellend.
Ik meen te weten dat er in het voorjaar van 2016 terug metingen zouden worden uitgevoerd maar heb hiervan nog nergens resultaten mogen ontvangen, vandaar het

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het college een antwoord geeft op de volgende vragen:

– Werden er in het voorjaar van 2016 door de VMM metingen van de luchtkwaliteit uitgevoerd? Zo ja, wanneer werden deze metingen uitgevoerd? Waren dit metingen gedurende een langere periode of metingen op een bepaald tijdstip?
– Op welke plaatsen werden deze metingen uitgevoerd? -Hoe komt het dat wij nog geen resultaten van deze metingen weten ? -Zet het college voldoende druk om deze resultaten vrij te geven?
– Heeft het college inmiddels al weet van metingen in de zomer of in het najaar?
– Kan er in de toekomst worden op aangedrongen dat er op frequente basis metingen zouden worden uitgevoerd, geanalyseerd en de resultaten bekend gemaakt? Wanneer deze resultaten verontrustend zouden zijn, zou het college dan niet best professioneel advies vragen bij een dienst milieutoxicologie b.v. aan een universiteit om deze cijfers op de juiste manier te beoordelen?

Eric Nagels
Gemeenteraadslid

Behandeling op de gemeenteraad:

De schepen van Leefmilieu stelde dat de verwerkte meetresultaten (uitgevoerd in het voorjaar van 2016 in Kievitstraat en Cokeriestraat) juist enkele dagen binnen waren en volgens het departement ‘Zorg en Gezondheid’ geen gevaar voor de volksgezondheid betekenden.
Er werden overigens enkel metingen uitgevoerd naar polycyclische aromatische koolwaterstoffen (zogeheten PAK’s). Metingen naar vluchtige organische stoffen (zogeheten VOS) werden van hogerhand geweigerd. Het zijn nochtans die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de geurhinder.

We drongen erop aan dat er in de toekomst op frequentere basis metingen zouden worden uitgevoerd, ook naar de zogeheten vossen. Tijdens een vroegere gemeenteraad hadden we reeds voorgesteld dat de gemeente zelf meettoestellen zou aanschaffen, maar de schepen is van oordeel dat zulke metingen uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Vlaamse overheid. Daarom is hij ook gekant tegen het inwinnen van professioneel advies bij de universiteiten. Wij vinden dit bijzonder spijtig, onder meer omdat de asfaltcentrale steeds meer gerecycleerd asfalt wil verwerken, wat in belangrijke mate aan de basis ligt van de toegenomen hinder.

Facebooktwitter