Straatnaamborden

Schriftelijke vraag. Betreft: Straatnaamborden

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Bij mobiliteitsvereniging Touring komen steeds meer meldingen binnen over het ontbreken van straatnaamborden. Daarom heeft deze vereniging hierop zelf controles uitgevoerd. De controles gebeurden via streekproeven in een vijftigtal gemeenten.

Uit de controles zou blijken dat ongeveer de helft van de straten geen of geen goed zichtbaar naambord heeft. Nochtans moeten die borden duidelijk zichtbaar, gemakkelijk te vinden en goed leesbaar zijn vanuit alle mogelijke verkeerssituaties.

Graag zou ik willen weten of onze gemeente een zicht heeft op de toestand en de aanwezigheid van de straatnaamborden in onze gemeente. M.a.w. hoeveel heeft men er recent vervangen? Dienen er nog vele vervangen te worden?

Men kan natuurlijk ook de medewerking vragen van de burger. Ik stel voor dat de gemeente een artikeltje hierover in het infomagazine plaatst en een meldpunt voorziet op de gemeentelijke webstek waar de inwoners beschadigde, onleesbare of verdwenen straatnaamborden kunnen melden.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het college:

Antwoord SV Straatnaamborden

Facebooktwitter