Interventie politie bij inbraak

Schriftelijke vraag. Betreft: Interventie politie bij inbraak

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Enige tijd geleden werd er ingebroken bij een persoon die zich op dat ogenblik in het buitenland bevond. Het waren de buren die de constatatie deden en de eigenaar op de hoogte brachten van de feiten. Hierop heeft de eigenaar contact opgenomen met zijn familie op zich ter plaatse te begeven. Zij hebben op hun beurt contact opgenomen met de politie. Deze weigerde in eerste instantie te komen aangezien de eigenaar van het pand zelf niet ter plaatse was. Hierop heeft de eigenaar vanuit het buitenland zelf contact opgenomen met de lokale politie en met aandrang gevraagd om zich naar de plaats van de feiten te begeven. De politieagenten hebben dit dan uiteindelijk gedaan en hebben PV opgemaakt en de nodige afdrukken genomen. De politieagent liet aan de eigenaar wel nog weten dat er nog een verklaring van hem diende afgenomen te worden van zodra hij weer in het land was. Er werd een datum en uur afgesproken maar de agent kwam niet opdagen. Na telefonisch contact van de eigenaar met de politieagent, kreeg hij het antwoord dat hij “geen tijd” had. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op onderstaande vragen:

  1. Is het gebruikelijk dat de politie zich niet naar de plaats van de feiten begeeft wanneer de eigenaar niet aanwezig kan zijn?
  2. Is het gebruikelijk dat bij het niet kunnen nakomen van een gemaakte afspraak de politieagent geen contact opneemt met de betrokkene om zich te verontschuldigen en een andere afspraak te maken?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter