Snelheidscontroles

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

In heel wat straten te Strombeek-Bever rijden de automobilisten tegen een te hoge snelheid door de bebouwde kom. Verkeerstechnisch kan men op vele van deze plaatsen spijtig genoeg geen aanpassingen doorvoeren, maar zou men bijvoorbeeld wel meer snelheidscontroles kunnen uitvoeren.

Graag had ik dan ook geweten hoeveel snelheidscontroles er tot op heden op het grondgebied van Strombeek-Bever werden uitgevoerd in het dienstjaar 2015 en waar deze plaatsvonden?

Mijn vraag komt er naar aanleiding van heel wat klachten van inwoners in de Mechelsestraat (voornamelijk tussen het rondpunt en het veld Potaarde) en de Sint-Amandsstraat. Kan de politie in beide straten al eens een meettoestel hangen waarbij gedurende een hele week de snelheden gedurende de verschillende daguren kan gemeten worden. Ik heb dit toestel al regelmatig zien opduiken aan verlichtingspalen in de gemeente. Dat kan al een duidelijk signaal geven. Kunt u mij de resultaten van deze metingen nadien bezorgen aub? Ik kan dan de betrokken inwoners laten weten of ze het al dan niet bij het rechte eind hebben. Soms krijgt men de indruk dat een wagen snel rijdt maar is dat totaal niet het geval.

Graag had ik geweten of het college al heeft onderzocht wat de kostprijs zou zijn als men op de diverse hoofdbanen een digitaal paneel plaatst waarop de snelheid van het voertuig wordt weergegeven? Dat zou de chauffeur al attenter maken op de snelheidsovertreding die hij begaat.
Enkele plaatsen waar een dergelijk bord zou kunnen geplaatst worden:
– Grimbergsesteenweg (in de buurt van de Landhuizenlaan) komende van de Ring
– Nieuwelaan komende van de A12
– Sint-Annalaan (beide kanten)

Uiteraard zouden ook op andere plaatsen in de gemeente dergelijke borden kunnen geplaatst worden. Dan denk ik bv aan de Brusselsesteenweg komende van de Ring of de Wolvertemsesteenweg komende van Meise.

Dank bij voorbaat voor uw reactie.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Antwoord van de gemeente:

SnelheidscontrolesAntwoord08-12-1

SnelheidscontrolesAntwoord08-12-2

Facebooktwitter