Schade aan het groendak GBS Mozaïek te Humbeek – 3de verzoek

Geachte mevrouw Burgemeester,

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vragen van 24/05/2013 en van 04/02/2014 betreffenden het probleem van het beschadigd groendak van de gemeentelijke basisschool Mozaïek te Humbeek. In de antwoorden die ik hierop kreeg werd bevestigd dat men het nodige zou doen om dit probleem op te lossen. Tot op heden kan ik echter vaststellen dat hieraan niets werd gedaan. Er werd wel een opruiming gedaan van het grootste deel van de afgespoelde grond en begroeiing om te vermijden dat dat de aflopen zouden verstoppen.
Het is een spijtige zaak om vast te stellen dat 2 jaar na het aankaarten van dit probleem er aan deze situatie nog niets werd gedaan en dat dit groendak verder blijft afschuiven. (zie bijgevoegde foto’s). Uiteraard zal een herstelling nu extra kosten met zich meebrengen aangezien het verval ondertussen verder geëvolueerd is.

Graag ontving ik van het college een antwoord op volgende vragen in verband met de herstelling van dit groendak.
• Werd er reeds een aannemer aangesteld?
• Voor wanneer is de herstellingen van dit dak uiteindelijk gepland?
• Wat is de kostprijs ervan.
• Aangezien het hier een hellend vlak betreft is het niet onwaarschijnlijk dat een vernieuwd groendak ook in de toekomst kan verschuiven. Welke garantie kan men bieden dat dit niet nog eens verschuift?
• Is het niet beter om een vaste dakbekleding te voorzien in plaats van een groendak?

Mag ik tevens verzoeken om mij op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen zullen worden.
In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck

Foto 1:

Groendak1

Foto 2:

Groendak2

Foto 3:

Groendak3

Facebooktwitter