Lekken in het plafond van Cafetaria Sporthal Humbeek

Geachte mevrouw Burgemeester,

Ik verwijs naar mijn vele schriftelijke vragen betreffende het probleem van schade aan de dakbedekking boven de cafetaria van de sporthal Humbeek. Hierdoor sijpelt er bij zware regenval op verschillende plaatsen water door het plafond achter de toog. (zie ook mijn laatste schriftelijke vraag van 4 februari 2014). Het laatste antwoord dat hierop kreeg was dat men het zou onderzoeken.
Tot op heden blijkt dit een dode letter te zijn want telkens bij zware regenval is de uitbaatster genoodzaakt om op verschillende plaatsen emmers te plaatsen om zo het water op te vangen.
In het verleden heeft deze waterschade reeds meerdere malen kortsluiting veroorzaakt waardoor er kostelijke elektrische toestellen beschadigd werden en volledig dienden te worden vervangen. Ook werd destijds het volledige elektrisch controlepaneel vervangen.
Het gebouw werd opgericht eind jaren 70 en is voorzien van een plat dak. Het is dus het niet ondenkbaar dat de dakbedekking (vermoedelijk gebrande roofing en bedekt met kiezels) op verschillende plaatsen gelost of gebroken is en aan vernieuwing toe is.
Het is dus dringen nodig dat deze lekken worden opgespoorde om verder verval van het gebouw te voorkomen en eventueel nog grotere kosten te vermijden wegens kortsluiting met mogelijk brandschade.

Mag ik u ook verzoeken om mij op de hoogte te houden van de stappen die ondernomen zullen worden en wat de uiteindelijke beslissing wordt.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck

Facebooktwitter