Beverbos

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Een lid van Vernieuwing ging deze week nog eens een fietstochtje maken in het Beverbos. Spijtig genoeg is dit stukje natuur een beetje aan zijn lot overgelaten en dat kan men merken op onderstaande foto’s.
Doorheen de jaren zijn er enorm veel bomen omgevallen waardoor de wegjes op verschillende plaatsen werden gebarricadeerd. Vele wandelaars en ruiters hebben dit opgelost door rond te gaan en zo een nieuw wegje te creëren. Door de hevige rukwinden van enige tijd geleden liggen daar nu ook omgevallen bomen op. Er dient dus dringend iets gedaan te worden want we kunnen moeilijk van de wandelaars verwachten dat ze zelf telkens een nieuw pad inlopen.
Vroeger kon men er blijkbaar ook heel het jaar door hoefslagen vinden in de aarde. Dit blijkt tegenwoordig zo goed als niet meer het geval te zijn. Vermoedelijk meiden de ruiters, van de stoeterij in de buurt, dit bos door de slechte toestand ervan. Wat uiteraard bijzonder jammer is.
Midden in het bos kan men ook nog een verkeersbord vinden dat dateert van de jaren ’70 toen hier nog de op- en afrit van de autostrade was (Zie foto 8). Dit bord heeft uiteraard geen enkel nut meer en zou dus beter ook worden weggehaald zodoende dit bos weer wat op te knappen.

Kan de gemeente opdracht geven aan de bevoegde dienst om:

– De paden vrij te maken van alle omgevallen takken en bomen? Het bos ook een beetje op te ruimen zodat het er terug wat netjes bijligt?

– Het verkeersbord van de vroegere afrit uit de jaren ’70 te verwijderen?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:

Beverbos1

Foto 2:

Beverbos2

Foto 3:

Beverbos3

Foto 4:

Beverbos4

Foto 5:

Beverbos5

Foto 6:

Beverbos6

Foto 7:

Beverbos7

Foto 8:

Beverbos8

Antwoord van de gemeente:

Antwoord-Beverbos1

Antwoord-Beverbos2

Antwoord-Beverbos3

Facebooktwitter