[EA] RUP voor de oostkant van de wijk Verbrande Brug

Extra agendapunt gemeenteraad 23 januari 2014

Tijdens de gemeenteraad van maart 2013 hadden we voorgesteld dat er voor de oostkant van de Brug een Masterplan zou worden opgemaakt, zodat er duidelijkheid zou komen over een verzekerde woonzone op deze locatie, de indeling van de bedrijvenzone, de verkeersafwikkeling en de verfraaiing van de omgeving.
Daarop werd toen geantwoord door het schepencollege dat er voor deze zone een ruimtelijk uitvoeringsplan zou worden uitgewerkt.
Volgens onze informatie moet de procedure voor de selectie van een ontwerper voor het RUP nog worden opgestart en is het nog steeds niet duidelijk waar de nieuw ontsluitingsweg zou komen.

Nochtans is het van belang dat alle betrokkenen spoedig rechtszekerheid zouden hebben omtrent de indeling van dit gebied. Binnenkort zullen opnieuw een aantal door Zeekanaal opgekochte woningen tegen de vlakte gaan. Het is belangrijk dat dit gebied niet al te lang een desolate en troosteloze aanblik zou kennen.
Ook is het belangrijk dat de gemeenteraadsleden van in het begin bij het besluitvormingsproces betrokken worden en niet op het einde van de rit voor voldongen feiten worden gesteld.
Daarom is het belangrijk dat de bevoegde gemeenteraadscommissie nu reeds bijeen zou komen, zodat er gediscussieerd kan worden over de verscheidene beleidsopties en de ruimtelijke mogelijkheden én over de wensen die door de gemeente aan de ontwerper zullen worden meegedeeld.
Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor:

De bevoegde gemeenteraadscommissie ‘Infrastructuur en omgeving’ samen te roepen in het kader van de voorbereiding van het RUP voor de oostkant van de wijk Verbrande Brug, zodat er van gedachten kan gewisseld worden over de ruimtelijke mogelijkheden en de beleidsopties inzake de verzekerde woonzone op deze locatie, de indeling van de bedrijvenzone, de verkeersafwikkeling en de verfraaiing van de omgeving.

Eric Nagels
Gemeeteraadslid

Facebooktwitter