Herziening mobiliteitsplan Strombeek

Het bestaande mobiliteitsplan van de gemeente Grimbergen werd conform verklaard op 12 juni 2012. In dit plan werd de deelgemeente Strombeek-Bever niet volledig uitgewerkt omdat de studie voor het Masterplan pas opgestart was.
Het Masterplan heeft ondertussen meer vorm gekregen en het bestaande mobiliteitsplan wordt momenteel herwerkt voor Strombeek.

Er werden inspraakmomenten gepland en later werden er een aantal vergaderingen met ‘ervaringsdeskundigen’ georganiseerd.

Van Vernieuwing waren Luk Raekelboom en Karlijne Van Bree aanwezig op de volgende vergaderingen:

– eind 2013 – eerste inspraakmoment

– 8/01/2014 – tweede inspraakmoment

– 13/01/2014 – beperkt overlegmoment met ervaringsdeskundigen uit Strombeek en sectorgewijze bespreking van het voorstel van circulatieplan

– 14/01/2014 – commissie Infrastructuur en Omgeving

Na deze overlegmomenten hebben we een document met onze bedenkingen en voorstellen geformuleerd op basis van de presentatie van 8/1/2014

Presentatie 08/01/2014

De presentatie kan u bekijken via deze link.

Het gedetailleerde document kunt u eventueel ook opvragen via mail naar Karlijne Van Bree of Luk Raekelboom.

Hieronder geven we enkele punten beknopt weer:

1. verkeerscirculatieplan:
Het is duidelijk dat men met dit circulatieplan het sluipverkeer wil aanpakken om zo de leefbaarheid te verhogen. .

Het voorstel heeft echter ook een zware impact op de Strombeekse handelaars en inwoners. Men moet hierbij een evenwicht trachten te vinden tussen de lasten (enkele uren sluipverkeer ’s morgens en mogelijk ook ’s avonds, handelszaken die mogelijk minder klanten krijgen, moeilijke bereikbaarheid van handelszaken en woningen) en de lusten (geen doorgaand verkeer meer).

Voor sommige sectoren hebben we dan ook een aantal alternatieven voorgesteld.

2. parkeerbeleid
Er dient met een aantal demografische en commerciële aspecten rekening gehouden te worden:

– in Strombeek wonen heel wat minder mobiele mensen die niet te voet of met de fiets (kunnen) gaan winkelen, de handelaars moeten voor deze mensen gemakkelijk bereikbaar zijn.

– het soort winkels in Strombeek: het overgrote deel van de winkels zijn ‘functionele winkels’ i.e. bakkers, slagers, groenten- en fruitwinkels die men bezoekt ‘op weg naar’ zijn volgende bestemming.

– druk en haast: jonge mensen die hun kinderen naar school brengen en van daar verder rijden naar hun werk of andere bestemmingen, zullen niet eerst hun kind met de fiets of te voet naar school brengen en dan terugkeren om hun wagen te nemen…. Alhoewel we er wel kunnen van dromen dat Strombeek zo veilig wordt dat je kinderen tussen 3 en 12 jaar alleen naar school kan sturen, de realiteit vandaag is anders….

Tegelijkertijd blijven we echter pleiten voor een aanpak van de parkeerproblematiek door het bouwen van ondergrondse parkingen in samenwerking met privé-investeerders. Dat zou oa. de parkeerperikelen aan het cultuurcentrum kunnen verminderen.

3. openbaar vervoer
We zijn tevreden dat het aspect openbaar vervoer reeds besproken werd met De Lijn en dat De Lijn met een aantal voorstellen kwam.

We stellen echter voor dat De Lijn de oefening verfijnt of opnieuw uitvoert en rekening houdt met onze opmerkingen mbt.

– Bus vs. tram.

  • In de uitwerkingsnota wordt een nieuwe buslijn voorgesteld als een alternatief in afwachting van de tramlijn. Deze nieuwe lijn verbindt Grimbergen met Brussel zonder via Strombeek-centrum te passeren.
  • Een nieuwe buslijn uitbouwen lijkt een beter voorstel dan een tramlijn te bouwen. Een bus is flexibeler, zorgt voor minder ingrijpende aanpassingen aan de infrastructuur (bvb. de Sint-Annalaan) en is in termen van leefbaarheid meer aanvaardbaar dan een tram in eigen bedding.

– Sint-Amandsplein als knooppunt en bijhorende herziening van de routes.

– Snelheidsbeperking tot 30km/uur in het centrum en zeker in de straten die als wandelroute aangeduid worden in het voorstel.

Facebooktwitter