Rotonde Populierendallaan/Oude Schapenbaan

Geachte Burgemeester,

Mag ik uw aandacht vragen voor de rotonde (pas gerealiseerd) aan het kruispunt Populierendallaan/Oude Schapenbaan/Dressaertlaan.
De bijgevoegde foto’s tonen dat de aanleg niet beantwoordt aan de regels van de kunst.

De rotonde bestaat uit een aanrijzone en een centraal gedeelte.
Dat de aanrijzone rekening houdt met de niveauverschillen van het kruispunt is logisch.

Het centraal gedeelte moet evenwel waterpas liggen. Dit is hier niet het geval waardoor de reflecterende strook in prefab boordstenen niet horizontaal maar schuin loopt. Dit is een visueel mankement.

Het zou logisch zijn om deze fase van de uitvoering de fout recht te zetten.

Kan het nodige hiertoe gedaan worden?

Met dank om dit na te zien en de nodige instructies te geven.

Oprecht hoogachtend,

Bart Laeremans

Foto:

Facebooktwitter