[EA] Het einde van de zaal Fenikshof als gemeentelijke feestzaal

De plannen om van de grote zaal van het Fenikshof een brouwershal te maken, hebben velen verrast. De abdij maakt hierbij gebruik van haar recht om het contract met het cultuurcentrum niet te verlengen en de gemeente kan moeilijk anders dan deze keuze te aanvaarden. De plannen van de abdij kunnen Grimbergen een grotere uitstraling geven en we wensen alle betrokkenen dan ook veel succes toe.

Toch wijst alles erop dat het cultuurcentrum niet echt voorbereid is op deze beslissing en met ingang van november 2019 voor heel wat zaken op zoek moet gaan naar alternatieve locaties.

Het is niet duidelijk wat de concrete gevolgen zijn voor de werking van het CC. Zo rijst de vraag of de vermindering aan bruikbare oppervlakte kan leiden tot een statuutverlaging en tot een vermindering van subsidies.

Vraag is evenwel vooral waar er een geschikte locatie is voor een nieuwe gemeentelijke feestzaal. Zo’n feestzaal lijkt onontbeerlijk voor onze gemeente en voor het verenigingsleven.

Er wordt gesproken van de site van de Charleroyhoeve, maar op dat terrein is er wellicht onvoldoende ruimte om een normale feestzaal te kunnen bouwen.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord geeft op de volgende vragen:

1. Was het cultuurcentrum voorbereid op het wegvallen van het Fenikshof? Zo ja, welke beslissingen werden er preventief genomen?

2. Heeft de niet-verlenging van het contract met de abdij gevolgen voor het statuut van het CC, voor de subsidies en voor het personeel?

3. Wat zijn de mogelijke alternatieve locaties voor een feestzaal in Grimbergen-centrum?

4. Heeft de gemeente nog ergens terreinen of zijn er mogelijkheden om gronden en of gebouwen aan te kopen?

5. Wat zijn concreet de mogelijkheden aan de Charleroyhoeve? Over welk tijdskader spreken we in dat geval?

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Facebooktwitter