[PM] College begraaft eigen engagement

Potaardepark: een park voor Strombeek!

De Grimbergse partij Vernieuwing is niet te spreken over de zeer nalatige houding van het schepencollege in het dossier van de Potaarde. De meerderheidsploeg van CD&V, Open VLD en Groen heeft verzuimd een RUP op te starten voor het Potaardeveld en een park van 3 hectare te verzekeren, terwijl dit nochtans uitdrukkelijk beloofd was.

We frissen even het geheugen op. In het voorjaar van 2011 bracht Bart Laeremans naar buiten dat het toenmalige schepencollege zich met opeenvolgende bezwaarschiften had verzet tegen een parkzone van 3 hectare die de Vlaamse regering had voorzien voor het Potaardeveld (6 hectare groot). Het schepencollege wilde dat herleiden tot amper 1 hectare. Laeremans maakte toen bekend dat er belangenvermenging in het spel was bij de bevoegde schepen. Na een klacht bij de gouverneur werden de bezwaren van het college wegens ‘verboden belang’ geschorst en vervolgens door het college zelf ingetrokken.

Niettemin had minister Muyters van Ruimtelijke Ordening bij de definitieve afbakening van het ‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’ de parkzone herleid tot 1,5 hectare en hij baseerde zich daarbij op de (ingetrokken) bezwaren van het college. Via een procedure bij de Raad van State wist Karlijne Van Bree dit plan te laten schorsen en vervolgens te laten vernietigen.

In antwoord op de vraag van de Vlaamse regering wat er nu best zou gebeuren met het Potaardeveld besliste het college op 17 juni 2013 om “aan te geven dat de gemeente Grimbergen zelf initiatief zal nemen tot het opstellen van een Gemeentelijk RUP, waarbij het zelf kan bepalen hoe deze zone er zal uitzien, met engagement voor 3ha park.” Dit engagement werd 10 dagen later bevestigd door een haast unanieme beslissing van de gemeenteraad.

Intussen zijn er vijf jaar verstreken, maar het schepencollege heeft verzuimd om zijn engagement waar te maken: er werd geen RUP opgesteld, er werd zelfs geen dossier voorbereid. Het hele dossier werd verwezen naar de Griekse kalender. De inwoners van Strombeek kunnen met andere woorden fluiten naar het beloofde park. Nochtans is er in Strombeek een heel grote nood aan een groene long waar de inwoners kunnen verpozen en wandelen.

Wij begrijpen deze houding van het college echt niet. Deze duidelijke en harde belofte aan de Vlaamse regering én aan de Grimbergenaars werd gebroken zonder de minste garantie dat dit park ooit zal gerealiseerd worden. Wel werd intussen een vlakbij gelegen bosje aan de Oude Mechelsestraat omgehakt voor een verkaveling met rechtstreeks uitzicht op de Ring.

De partij Vernieuwing wil deze woordbreuk in de verf zetten. Vanmiddag werden op het Potaardeveld symbolisch een 10-tal boompjes geplant om aan te geven dat een park voor Strombeek voor onze ploeg alvast geen loze belofte is.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Karlijne Van Bree
Voorzitter vernieuwing

Bijlagen:
Beslissing van het schepencollege van 17 juni 2013
Beslissing gemeenteraad 27 juni 2013

Film actie:

UPDATE:

Het Nieuwsblad – 08/05/2018:

Het Laatste Nieuws – 08/05/2018:

Facebooktwitter