Put in wegdek Oude Molenweg Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: Put in wegdek Oude Molenweg Humbeek

Geachte mevrouw Burgemeester,

Betreft: Put in wegdek Oude Molenweg Humbeek,

Ik werd gecontacteerd door de eigenaars van de garages gelegen op de Oude Molenweg (doodlopende gedeelte aan de Lijsterbeslaan tussen huisnummers 8 en 10). Door een put in het geasfalteerd wegdek is het de eigenaars van de garages niet meer mogelijk om hun eigendom op het hoger gelegen gedeelte van de Oude Molenstraat behoorlijk te bereiken.

Een oppervlakkige vaststelling laat zien dat deze put bovengronds een diameter heeft van ongeveer 50 cm en reeds 30 tot 40 cm diep is. Bij een meer grondige controle ziet men dat deze put onder het wegdek ook verder is uitgespoeld tot een diameter van ongeveer 1 meter. Dit is een zeer onveilige toestand voor de gebruikers van deze weg. Het probleem werd aangekaart bij de politie en er werd een versperring aangebracht.

Deze put en de versperring maken het voor de eigenaar, die er een grage en opslagruimte bezit, onmogelijk om zijn activiteiten nog behoorlijk uit te voeren. Vrachtwagens met zwaar materiaal moeten nu gelost worden op de Lijsterbeslaan en over een afstand van ongeveer 40 meter verder gedragen worden over privé eigendom van huisnummer 8. Dit kan uiteindelijk tot beschadiging van de eigendom leiden met slecht nabuurschap en juridische problemen tot gevolg.

Wegens het feit dat deze weg een bevoegdheid is van de gemeente en deze ook instaat voor het onderhoud van deze weginfrastructuur, verzoek ik het college om dringend opdracht te geven om de nodige herstellingswerken uit te voeren zodat de bewoners hun eigendommen rechtmatig kunnen betreden.

Mag ik tevens verzoeken om mij op de hoogte te houden van de genomen beslissingen.

Met de meeste hoogachting,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

P1000734

P1000737

P1000732

 

Lees hier het antwoord van het college:

Put Oudemolenweg

Facebooktwitter