Waterdoorsijpeling plafond cafetaria Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: Waterdoorsijpeling plafond cafetaria Humbeek

Geachte mevrouw Burgemeester,

CC: AGB (Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen)

Er wordt mij gemeld dat er vermoedelijk schade is aan het dak van de sporthal te Humbeek. Tijdens de zware regenval van de laatste maanden stelde de uitbaatster van de Cafetaria vast dat er regelmatig een waterlek ontstaat vanaf het plafond zo verder lang de muur gelegen in het privégedeelte van de cafetaria. Langs deze wand staan er ook verschillende elektrische toestellen zoals koelkasten en diepvriezers. Niet zelden drupt er zelfs water op deze koelkasten.

Indachtig de zware technische problemen betreffende de elektrische bekabeling die zij heeft ondervonden de voorbije jaren en waardoor er verschillende toestellen onherstelbaar beschadigd werden, met als gevolg dat zij zwaar heeft moeten investeren in de aankoop van nieuwe elektrische apparaten ter vervanging ervan, wenst zij niet meer in een dergelijke situatie te verkeren. Niet enkel kan dit kortsluitingen veroorzaken, het is in hoofdzaak een situatie die levensbedreigende kan worden.

Aangezien het gebouw beschikt over een plat dak is het niet dadelijk merkbaar waar de lekken zich juist voordoen en moet er dringend een grondige inspectie op het dak gebeuren.

Mag ik het college verzoeken om dringend de nodige instructies te geven opdat deze lekken worden opgespoord en deskundig gedicht. Zodoende wordt er ook vermeden dat ergere schade aan het gebouw wordt toegebracht.

Mag ik tevens verzoek om mij op de hoogte te houden van de stappen die worden ondernomen.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter