Voordestraat

Schriftelijke vraag. Betreft: Voordestraat

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door inwoners van de Voordestraat, die me verzochten om ter plaatse te komen en me te vergissen van de gevaarlijke situatie in deze straat ten gevolge van de werken.

De situatie wordt nog verergerd door de intensieve neerslagperiode en de grote hoeveelheden water langs deze weg. Ik kaartte de kwestie reeds aan op een vorige gemeenteraad, maar toen leek het college erg licht over de problemen heen te gaan.

Door de werken van van vorig jaar is het wegdek zowel als de grachten stevig onder handen genomen. Blijkbaar gebeurde dit niet helemaal volgens de regels van de kunst. Het wegdek is namelijk verhoogd, zodat er geen boordsteen meer zichtbaar is. Bovendien liggen de (diepe) grachten op heel wat plaatsen langs weerskanten te dicht bij de rijweg. Bij een kleine verkeerde beweging of bij ijzel kunnen zowel auto’s als fietsers en voetgangers gemakkelijk in de gracht terecht komen.

De situatie is het gevaarlijkst aan de linkerkant van de weg (rijdend richting Nieuwenrode) ter hoogte van de nieuwe paddenoversteekbuizen. Daar is er blijkbaar geen doorsteek meer tussen de beide kanten, zodat het water links niet weg kan en erg hoog blijft staan. Een lange bosstrook is er herschapen in een vijver, die op sommige plaatsen meer dan anderhalve meter diep is. Die merkwaardige vijver ligt op amper 25 cm van de rijbaan, zonder dat er enige verhoog of bescherming is voorzien voor de weggebruikers.

Ook aan de overkant ligt de gracht op een aantal plaatsen zeer dicht bij de rijbaan. De gracht is bovendien zodanig afgeschuind en uitgediept dat onfortuinlijke weggebruikers erg diep kunnen vallen.

Ik pleit dan ook voor een grondige evaluatie van de situatie door onze diensten.

Het is duidelijk dat er een doorsteek moet gerealiseerd voor het water ter hoogte van de paddenoversteek. Indien men een kunstmatige vijver wil behouden, moet die hoe dan ook verder van de rijbaan komen te liggen.

Daarnaast dienen de grachten op zoveel mogelijk plaatsen verder van de rijbaan verwijderd te worden, zodat er minstens een berm van een tweetal meter wordt gerealiseerd.

Dagelijks gebruiken een paar honderd jonge Grimbergse fietsers deze route richting Kapelle-op-den-Bos. Dit traject stond bekend als veilige route, maar dat is het in de huidige situatie duidelijk niet meer.

Mag ik vragen spoedig het nodige te doen en deze voorstellen in overweging te nemen?

Met dank voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Facebooktwitter