Put in wegdek Oude Molenweg Humbeek opvolging

Schriftelijke vraag. Betreft: Put in wegdek Oude Molenweg Humbeek opvolging

Betreft: mijn schrijven van 14/01/2013
Uw antwoord van 18/01/2013

Geachte mevrouw burgemeester,

Ik stel vast dat er aan de toestand op dit gedeelte van de weg tot op heden nog niets is veranderd en dat de bewoners van de belendende panden nog steeds geen doorgang hebben naar hun eigendommen.

Uit uw onderzoek naar het statuut van deze voetweg 24 (afgeschaft en doorverkocht op 27/08/1992 aan NV Immotel) blijkt dat dit gedeelte van de weg niet werd doorverkocht aan de betrokken eigenaars van de woningen op de Lijsterbeslaan nr. 6, 8 en 10 waardoor er nu een onverdeeldheid bestaat over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze weg.

Zoals de toestand zich nu voordoet is dit gedeelte van de weg herleid tot een losweg en moet er dus ook doorgang verleend worden aan de eigenaars van de belandende panden.

Opmerkelijk is ook het feit dat deze voetweg die in 1992 werd afgeschaft, nog steeds wordt aangeduid met een officieel straatnaambord “Oude Molenweg”.

De bewoner van huisnummer 6, Mr. Gilbert De Donder heeft voorgesteld om deze put zelf te dichten maar aangezien er niets geweten is over het mogelijk bestaan van eventuele nutsleidingen of rioleringen onder deze weg is het de vraag of hij hierdoor geen bijkomende schade zal aanrichten. (De bestaande put is blijkbaar ondergronds uitgespoeld wat wijst op een mogelijke riolering).

Mag ik verzoeken om de nodige dringendheid aan de dag te leggen zodat deze bewoners terug volop toegang krijgen tot hun eigendommen en mij ook verder op de hoogte te blijven houden van de genomen beslissingen.

Met de meeste hoogachting,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter