Betonblokken Westvaartdijk

Schriftelijke vraag. Betreft: Betonblokken Westvaartdijk

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door inwoners van de Verbrande Brug over de merkwaardige betonblokken op de Westvaartdijk, tussen Vaartstraat en Heidebaan.
Niet alleen belemmeren deze in belangrijke mate de toegankelijkheid van de omgeving van de Heidebaan en het hotel Tower Bridge, bovendien vormen zij een reëel gevaar in geval van brand.
In dat geval moet de brandweer immers een enorme omweg maken, waardoor kostbare tijd verloren gaat.
Eén en ander zou te maken hebben met de gebrekkige stabiliteit van het wegdek ter hoogte van de zandvang, maar het is duidelijk dat deze problemen niet mogen blijven aanslepen.

  1. Kan u mij meedelen wanneer de herstellingswerken aan het wegdek zullen plaatsvinden? Hoeveel tijd zullen zij in beslag nemen? Wat zijn de afspraken met NV Zeekkanaal?
  2. Draagt het gemeentebestuur bij in de kosten of valt alles ten laste van de NV Zeekanaal?
  3. Werden de omwonenden inmiddels van de toedracht op de hoogte gesteld? Wat werd er meegedeeld?
  4. Werd er op een behoorlijke wijze gesignaleerd dat vrachtwagens niet langer door kunnen?
  5. Welke afspraken werden er gemaakt met brandweer en dienst 101 voor noodgevallen?

Met dank voor uw antwoord en hoogachtend,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

Betonblokken

Facebooktwitter