Potaarde, kans op behoud parkzone?

Nieuwsblad, donderdag 19 januari 2012, 20u43, Auteur: Sigurd

Potaarde 1.jpg-for-web-normalGRIMBERGEN – Gemeenteraadslid Bart Laeremans van Vlaams Belang heeft goede hoop dat de oorspronkelijk voorziene parkzone van 2,5 hectare aan de Potaarde toch behouden kan worden. De Vlaamse regering, meerbepaald N-VA-minister Muyters, heeft op 16 december beslist om het parkgebied met 1 hectare te doen krimpen, maar volgens Laeremans is deze beslissing onwettig.

Het besluit van de Vlaamse regering was volgens Laeremans namelijk enkel gebaseerd op een bezwaarschrift van het Grimbergse schepencollege van maart vorig jaar, waarin het college aan de Vlaamse regering een stevige beperking van het de parkzone vroeg. Maar dit bezwaarschrift werd op 28 juni door het schepencollege opnieuw ingetrokken. Na een klacht van raadslid Laeremans had de gouverneur dit bezwaarschrift immers geschorst omdat schepen Odiel Schelfhout een “verboden belang” had in dit dossier. De kinderen van de schepen hebben op de Potaarde immers belangrijke stukken grond liggen. Hoe minder parkzone, hoe groter de waarde van de grond. De schepen van ruimtelijke ordening had zich met dit dossier dus nooit mogen bezig houden.

Blunder
Vermits dit bezwaarschrift werd ingetrokken door het college, is het onbestaande en had de minister zich daarop nooit mogen baseren om de parkzone te verkleinen. Op 27 juli vorig jaar was de beslissing tot intrekking van het bezwaarschrift per aangetekend schrijven overgemaakt aan de Vlaamse regering. “N-VA-Minister Muyters heeft dus een stevige blunder begaan, want zijn beslissing is op valse gronden gefundeerd en daardoor onwettig,” aldus Laeremans.

Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Joris Van Hauthem heeft een uitgebreide vraag om uitleg ingediend over deze kwestie in het Vlaams Parlement. Er zijn nu twee mogelijkheden: ofwel trekt Muyters zijn beslissing in. En dan blijft het parkgebied 2,5 hectare groot (oorspronkelijk was er zelfs 3 hectare voorzien). Ofwel zwicht de N-VA-minister voor de druk van bepaalde privébelangen en handhaaft hij zijn beslissing. Laeremans is vast van plan om in dat geval naar de Raad van State te stappen en de beslissing van Muyters te laten vernietigen.

Gemeenteraadslid Laeremans begrijpt nog altijd niet hoe de meerderheidspartijen de inkrimping van de parkzone kunnen verdedigen. Hij verwijst naar het gemeentelijk structuurplan dat door de CD&V-VLD-meerderheid werd goedgekeurd en waarin te lezen staat “Gelet op het tekort aan openbaar groen in het vrij verstedelijkt Strombeek is het een sterke potentie om dit gebied in te richten als park. De randen van het park kunnen worden afgewerkt met gegroepeerde wooneenheden”.

“De leden van de meerderheid zouden beter hun eigen Grimbergs structuurplan verdedigen”.

Facebooktwitter