Potaarde

Nieuwsblad, dinsdag 17 januari 2012, 03u00, Auteur: Joris Herpol

GRIMBERGEN – Vlaams Belang en Groen! zijn er niet over te spreken dat de Vlaamse regering in de wijk Potaarde in Grimbergen in minder groen voorziet en in meer bebouwing. Het park van 2,5hectare wordt herleid tot 1,5hectare. Er komt wel 3,5hectare bewoning bij.

Fractieleider Bart Laeremans van Vlaams Belang: ‘De Vlaamse regering legde het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan vast voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel waartoe ook Strombeek-Bever behoort.’

‘Het resultaat voor Grimbergen is een verschrikking’, stelt hij onomwonden. ‘De beslissingen voor de invulling van de Potaarde botsen flagrant met de adviezen van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) en kunnen noch als Vlaams (verdere verstedelijking en verfransing) noch als strategisch bestempeld worden.’

Belangenvermenging

‘Het Grimbergse schepencollege stuurde aan op veel minder groen en op veel meer bouwzone. Dat werd ingegeven door belangenvermenging’, beweert Laeremans. ‘De schepen van Ruimtelijke Ordening had zelf immers grond op dit terrein en had de gemeentelijke bezwaarschriften voorbereid. Hij ging hiermee lijnrecht in tegen het eigen gemeentelijk structuurplan, dat het gebied wou inrichten als park, met gegroepeerde wooneenheden aan de rand ervan. Door onze klacht werden de adviezen door de provinciegouverneur geschorst wegens een rechtstreeks en persoonlijk verboden belang. Nadien werden die door het college ingetrokken.

‘Toch is de Vlaamse regering, en in het bijzonder N-VA-minister Philippe Muyters, die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, gezwicht voor de betonlobby want het geplande park van 2,5hectare wordt herleid tot amper 1,5hectare. Dat betekent dat er liefst twee voetbalvelden minder groenzone komen op deze locatie en dat 4,5hectare zal worden bebouwd.’

Ook voorzitter Eddie Boelens van Groen!-Grimbergen is verontwaardigd. ‘Het woonreservegebied Potaarde is een nog zeldzame open vlakte in Strombeek en vormt een groene buffer net onder de Brusselse ring. Hoewel de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening het bezwaar en de redenering van het schepencollege niet volgde en bij haar standpunt bleef, heeft de Vlaamse regering plots, tegen het advies van haar eigen dienst in, de vraag van het schepencollege ingewilligd.’

‘Welke belangen worden hiermee gediend?’, werpt Boelens op. ‘Die van de inwoners van Strombeek die snakken naar wat groene ruimte of die van de vastgoedmakelaar en de schepen?’

‘De minister kan een andere beslissing nemen dan het advies van de Vlacoro indien dit gemotiveerd is’, laat woordvoerder Thomas Pollet van Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) weten. ‘Zo is op de Potaarde in de beslissing van de minister nog altijd in parkzone voorzien. Het gebied was voorheen ingekleurd als reservegebied voor woningen. Het was dus bouwzone en er komt een stuk park bij.’

Facebooktwitter