[PM] Vernieuwing wil commissievergadering en maand uitstel inzake debat Open Ruimte

Komende donderdag staat het belangrijke debat over de woonuitbreidingsgebieden op de agenda van de Grimbergse gemeenteraad. Zoals bekend, zorgde Vernieuwing in dit dossier in augustus voor een wisselmeerderheid. Het behoud van het landelijk karakter van Grimbergen en met name van Beigem en Humbeek vinden wij zeer belangrijk. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. De open ruimte tussen beide deelgemeenten moet voor ons zeker behouden blijven.

Anderzijds zijn er sindsdien belangrijke nieuwe elementen in het dossier. Zo heeft Minister Schauvliege verklaard dat de planschade bij de herbestemming van woonuitbreidingsgebieden zou gedragen worden door de Vlaamse overheid. Ook wordt een betere vergoedingsregeling en een objectievere procedure in het vooruitzicht gesteld voor de eigenaars.

Het debat over de financiële gevolgen van het RUP Open Ruimte werd in Grimbergen tot op heden nooit gevoerd. Er circuleren allerlei cijfers, maar geen daarvan werden tot nu toe ernstig gestaafd. Ook willen we meer duidelijkheid over de concrete plannen van de Vlaamse overheid.

Daarom heeft onze fractie aan het schepencollege gisteren gevraagd de beslissing een maand uit te stellen, zodat er een commissievergadering kan worden georganiseerd en deze informatie grondig kan worden besproken. Indien de meerderheidspartijen niet ingaan op dit voorstel, zullen we dit voorleggen op de gemeenteraad van donderdag.

Wanneer dit dossier kan worden afgerond op de gemeenteraad van mei, zitten we nog perfect binnen de wettelijke tijdslimieten. Het is voor ons elementair dat in dit dossier in alle transparantie kan worden beslist.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Facebooktwitter