Mobiliteit

2 schriftelijke vragen betreffende mobiliteit:
– verkeersveiligheid hoek Grotewinkellaan / Bloemendallaan
– parking sporthal Pastoor Woutersstraat

1) verkeersveiligheid hoek Grotewinkellaan / Bloemendallaan

Dagelijks kom ik uit de Grotewinkellaan gereden en ga ik linksaf in de Bloemendallaan. Op dit kruispunt doet zich halfmaandelijks een gevaarlijke situatie voor. Mijn voorstel tot wijziging zal de veiligheid van het kruispunt verhogen en meer parkeerplaatsen creëren.

Schets van de huidige situatie:

In de Grotewinkellaan wordt er beurtelings geparkeerd. Vanaf 1 t/m 15 moet men parkeren aan de zijde van het tankstation Q8 en de rest van de maand aan de overzijde. Wanneer voertuigen aan het begin van de maand in deze straat parkeren, staan zij met hun voertuig tot op de hoek met de Grotewinkellaan.

Voertuigen en fietsers die op dat ogenblik de Grotewinkellaan komen uitgereden, hebben haast geen zicht op de voertuigen komende uit de linkerzijde van de Bloemendallaan. Zeker wanneer hier bestelwagens of bussen staan. Dit zorgt voor een zeer gevaarlijke situatie.

Voorstel:

Het beurtelings parkeren in de Bloemendallaan afschaffen tussen de Sint-Annalaan en de Grotewinkellaan. Aan de zijde van het tankstation een parkeerverbod instellen (gele lijn) vanaf de Grotewinkellaan richting het tankstation van een 4-tal meter. Zoals u op de foto kan zien kunnen hier dan nog steeds een 4-tal voertuigen staan. Rechtover het tankstation Q8 (voor de haag van die woning) kunnen ook een 4 tal voertuigen staan.

Hierdoor vergroot men de zichtbaarheid voor het verkeer komende uit de Grotewinkellaan en creëert men zelfs meer parkeerplaatsen (van 6 naar 8) in dat gedeelte van de Bloemendallaan.
Wel zou ik aan beide kanten parkeervakken schilderen zodat voertuigen niet te dicht bij de Grotewinkellaan en bij de Sint-Annalaan gaan parkeren. Vaak durven ze daar parkeren tot op het zebrapad wat dan weer gevaarlijk is.

Indien de beperkte commissie Infrastructuur en Omgeving instemt met deze wijziging, stel ik dan ook voor om alle bewoners door middel van een brief op de hoogte te brengen van deze wijziging.


PS: zoals u op de foto kan zien staat er zelfs een bus (al enkele dagen) op de voorgestelde strook in overtreding geparkeerd aangezien men daar niet mag staan van de 1e t/m 15e van de maand.

2) parking sporthal Pastoor Woutersstraat

Onlangs werd ik door buurtbewoners maar ook door sportbeoefenaars aangesproken over de gevaarlijke situatie op de parking langsheen de Pastoor Woutersstraat. Ik heb het zelf ook al mogen ondervinden en de gemeente kan door een kleine ingreep hier iets aan doen.

Heel vaak draaien voertuigen al af halverwege de parking om zich zo terug naar de uitgang te begeven. Dit gedeelte is uiteraard geen rijbaan maar een voetgangerszone. Door dit maneuver van de automobilist dienen voetgangers soms opzij te springen om niet onder het voertuig terecht te komen.

Voorstel:

Door het plaatsen van twee paaltjes dwingt men de voertuigen de rijbaan te volgen en het veiliger te maken voor de voetgangers. Ik zou aan beide zijden een paaltje plaatsen omdat anders sommige automobilisten het wel eens als parkeerplaats zouden aanzien.

Op de foto kan u zien wat ik bedoel:

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
gemeenteraadslid

Facebooktwitter