[PM] Vernieuwing eist een duidelijk inrichtingsplan voor de oostzijde van de Verbrande Brug (+ film)

Houding gemeentebestuur komt neer op schuldig verzuim

De Grimbergse lokale partij Vernieuwing heeft vanmiddag actie gevoerd aan de Verbrande Brug. Op het Tresignieplein werd een spandoek ontrold met de boodschap ‘Oostkant Brug: Duidelijkheid!’

De oostkant van de wijk Verbrande Brug wordt al vele jaren stiefmoederlijk behandeld door de opeenvolgende meerderheden van het Grimbergs gemeentebestuur.

Langs de Eppegemsesteenweg werden bijna alle huizen opgekocht door de NV Waterwegen en Zeekanaal om vervolgens te worden afgebroken. Daarna gebeurde er … niets meer. Met als gevolg dat de buurt nu al jaren een verloederde aanblik biedt.

Al sinds het begin van deze bestuursperiode vraagt Vernieuwing dat er werk gemaakt wordt van een Masterplan voor deze wijk. Raadslid Eric Nagels had dit geagendeerd op de raadszitting van maart 2013. Bedoeling was om een evenwicht te creëren tussen wonen en werken in deze omgeving, met een groen en aantrekkelijk uitzicht en met een degelijke verkeersafwikkeling. Hiermee zou verzekerd worden dat de hele wijk (met inbegrip van de Eppegemsesteenweg en de Gaston Devoswijk) ook op langere termijn leefbaar zou blijven.

Het gemeentebestuur antwoordde toen dat er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zou worden opgesteld. We zijn intussen vijf jaar verder en er is nog helemaal niets gebeurd. Sterker nog: het gemeentebestuur heeft de moed laten zakken omdat de Vlaamse regering geen ontsluitingsweg wil aanleggen via het crematorium. Om deze reden is het RUP naar de Griekse kalender verwezen.

Vernieuwing vindt de houding van het gemeentebestuur in dit dossier onverantwoord. Dit is erger dan traagheid: het gaat om schuldig verzuim. Gevolg is dat de sluipende industrialisering van deze wijk verder kan gaan en dat de NV Waterwegen en Zeekanaal haar wil kan opleggen.

Op die manier dreigt voor de Oostvaartdijk en de Gerselarendries eenzelfde lot als voor de Eppegemsesteenweg. Nu reeds voert het gemeentebestuur een laks beleid tegenover een afvalverwerker op de Gerselarendries, die er nooit had mogen komen.

Vernieuwing verzet zich tegen deze besluiteloosheid en dit gebrek aan beleid. In plaats van alles passief te ondergaan, moet het gemeentebestuur het heft in handen nemen: de gemeente moet een duidelijk inrichtingsplan uitwerken, waarmee woonzekerheid wordt geboden voor de bewoners en er tegelijk een duidelijke afbakening komt voor de ambachtelijke zone. In deze wijk moet bovendien een verbod worden ingevoerd op vervuilende bedrijven en op afvalverwerkers.

Niet de NV Waterwegen en Zeekanaal, wel het Grimbergse beleid moet hier dringend de nodige knopen doorhakken.

Eric Nagels
Gemeenteraadslid
0477 36 72 42

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Facebooktwitter