[PM] Turks cultuurcentrum Strombeek: de ware toedracht

De Grimbergse partij Vernieuwing reageert verbaasd op de jongste editie van de Burgerkrant van Open VLD in verband met het Turks cultuurcentrum van Strombeek-Bever. Daarin wordt op blz. 1 gesteld dat Open VLD als enige partij in beroep ging tegen de vergunning voor de ‘Communauté Musulmane de Belgique’. Daar wordt aan toegevoegd: “Het lijkt erop dat Open VLD gelijk krijgt”.

De waarheid is anders. Het was immers vooral de partij Vernieuwing die van in het begin de kar heeft getrokken van het verzet tegen dit religieuze centrum. Zo hebben wij naar buiten gebracht dat de vereniging Hicret een mantelorganisatie is van de ani-Westerse organisatie Mili Görus. Ook hebben wij een oproep gelanceerd voor bezwaarschriften, wat leidde tot maar liefst 300 individuele bezwaren.

Na de beslissing van het schepencollege van 22 mei heeft Vernieuwing bij monde van ondergetekenden een beroep ingesteld bij gouverneur De Witte.

Daarnaast hebben enkele buurtbewoners met onze advocaat en met onze hulp tegen deze beslissing een beroep ingesteld bij de deputatie. Zo’n procedure bij het provinciebestuur is enkel ontvankelijk wanneer die gebeurt door mensen die een onmiddellijk belang kunnen aantonen. Een politieke partij kan dit niet en mandatarissen evenmin, tenzij ze in de onmiddellijke buurt wonen.

Intussen heeft de provinciale ambtenaar een advies gegeven waarin we over zowat de gehele lijn gelijk krijgen. Ons bezwaarschrift werd dus ontvankelijk verklaard, maar dat van Open VLD niet. Als de deputatie de beslissing vernietigt, zal dit dus enkel het gevolg zijn van onze procedure. De zaak werd vorige maand gepleit en de uitspraak wordt binnenkort verwacht.

Wij hebben over het advies van de provinciale ambtenaar niet willen communiceren, om de procedure niet te doorkruisen. Nu zijn we wel verplicht het advies naar buiten te brengen. De belangrijkste redenen waarom wordt geadviseerd de aanvraag te weigeren, zijn:

– het dossier is niet wettelijk samengesteld, er ontbreken belangrijke onderzoeken evenals gegevens over het verwachte aantal bezoekers
– er zijn geen parkeerplaatsen op het terrein: alles wordt afgewenteld op het openbaar domein
– het advies van de brandweer wordt niet gevolgd (twee van de vijf leslokalen bevinden zich op de zolderverdieping, want niet is toegelaten) en er zijn problemen met de toegankelijkheid

Wij durven dan ook hopen dat de deputatie het verzoek tot vernietiging zal inwilligen.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing

Bijlage:
– ons beroep bij de gouverneur: klik hier

Facebooktwitter