[PM] Grimbergse gemeenteraad wil snelle opheffing blokkade

Na onze interpellatie gisterenavond over de problematische mobiliteit in Grimbergen keurde een ruime meerderheid van de raadsleden onze motie goed aan het adres van het schepencollege met volgende boodschap: “De gemeenteraad van Grimbergen roept het schepencollege op om de blokkade zo snel mogelijk te verwijderen en te vervangen door een beter alternatief”.

De raadszitting werd druk bijgewoond door tientallen Grimbergse handelaars. Toch bleef het debat sereen en respectvol. Iedereen heeft immers begrip voor de bekommernissen die aan de beslissing ten grondslag liggen, met name chaos voorkomen en veiligheid garanderen. Toch was het voor de meeste raadsleden duidelijk dat de volledige afsluiting van Prinsenstraat en Sint-Servaasstraat te drastisch is. Het signaal dat hiermee wordt gegeven, is immers dat het centrum van Grimbergen amper nog bereikbaar is. Zeker in een eindejaarsperiode is zo’n wekenlange blokkade voor de lokale middenstand niet houdbaar. Er was duidelijk te weinig overleg aan voorafgegaan.

Het is nu aan het schepencollege om in de komende dagen in overleg met politie, scholen en handelaars een regeling uit te werken die duurzaam is en rekening houdt met zowel veiligheid als bereikbaarheid. Er werden tijdens de raadszitting heel wat suggesties gedaan. We rekenen erop dat het gezond verstand zal zegevieren.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Onze motie werd goedgekeurd met 17 stemmen tegen 13 bij twee onthoudingen. De voorstemmen kwamen van de oppositie (weliswaar twee onthoudingen van Sp.a), samen met vier van de vijf Open Vld-raadsleden, waaronder schepen Gaudaen.

Facebooktwitter