[PM] Oppositie dient klacht in bij gouverneur tegen intrekking beslissing buurtweg

Persbericht 17/03/2017

Binnen afzienbare tijd zal de deputatie van Vlaams-Brabant een beslissing nemen inzake de fameuze buurtweg nr. 3 die dwars over Parking C loopt. Eerder had gedeputeerde Tom Dehaene al aangegeven dat de schrapping van de buurtweg onmogelijk was zolang de beslissing van de gemeenteraad van 26 januari niet was ingetrokken en vervangen door een formele vraag tot afschaffing.

Onder druk van zware financiële chantage vanwege Ghelamco maakte Groen een bocht van 180 graden: op de raadszitting van 23 februari werd de afwijzende beslissing ingetrokken en vroeg een nipte meerderheid van 17 raadsleden braafjes de afschaffing.

De Grimbergse oppositiepartijen Vernieuwing en N-VA hebben tegen beide beslissingen klacht neergelegd bij de gouverneur, precies omdat deze beslissing gebeurde in een klimaat van chantage en zonder nieuwe, objectieve argumenten. De gemeenteraad kon in deze omstandigheden niet op een onafhankelijke wijze tot een beslissing komen. Niet het algemeen belang speelde een rol, wel de private belangen van één bedrijf dat zich machtig genoeg vindt om de gemeente te chanteren.

Tevens werd bij de gouverneur aangekaart dat de beslissing tot intrekking onregelmatig gemotiveerd was en bovendien gebaseerd op een onuitvoerbaar vonnis, waarbij de vrederechter zijn bevoegdheden ver te buiten was gegaan.

Wij hopen dat de gouverneur onze klachten ernstig neemt en de beslissingen van 23 februari zal vernietigen. De partijen Vernieuwing en N-VA zijn overigens van mening dat de fameuze buurtweg helemaal niet hoeft afgeschaft te worden om nieuwe projecten op Parking C te kunnen realiseren. Zo’n buurtweg kan immers ook door de gemeenteraad worden verschoven.

Het grote voordeel van het behoud van zo’n buurtweg is de verzekering dat een aanzienlijk deel van het terrein een openbaar karakter zou behouden. Het huidige project van Ghelamco daarentegen komt neer op de totale privatisering van een terrein van 27 hectare.

Onderaan kan u beide klachten vinden.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Jean-Paul Windelen
Fractievoorzitter N-VA

Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing

Philip Roosen
Voorzitter N-VA

Klacht Vernieuwing: klik hier

Klacht N-VA: klik hier

UPDATE: Ring-TV 17/03/2017 – klik hier

Facebooktwitter