[PM] Nieuw onderzoek Humo bevestigt banden met anti-Westers Milli Görus

Vernieuwing roept college op om bestemmingswijziging voor Turks Cultuurcentrum te weigeren

Zoals bekend, wil de “Communauté Musulmane de Belgique” van een groot handelspand aan de Grimbergsesteenweg te Strombeek-Bever een Turks Cultuurcentrum maken, met o.a. vijf leslokalen (86 zitplaatsen) en met een ruime gebedsplaats. De Turkse moskeegemeenschap Hicret zou dan verhuizen vanuit de Villegasstraat, waar men over een veel kleinere ruimte beschikt, naar het betrokken handelspand.

Reeds in augustus vorig jaar bracht onze fractie naar buiten dat Hicret verbonden is met de fundamentalistische organisatie Milli Görus. Dit gebeurde onder meer in een schriftelijke vraag aan de burgemeester op 25 augustus. We verwezen daarbij toen naar een wetenschappelijke publicatie van de UCL.

Tijdens de jongste gemeenteraad agendeerden drie van onze raadsleden de kwestie op de gemeenteraad, maar de behandeling van dit punt werd door de meerderheidspartijen geweigerd omdat enkel het schepencollege hiervoor bevoegd zou zijn en de gemeenteraad er bijgevolg niet over zou mogen debatteren.

In een onderzoeksartikel dat vandaag in het weekblad Humo verschijnt, bevestigt journalist Raf Sauviller de banden tussen de lokale Turkse moskeegemeenschap Hicret en de fundamentalistische, anti-Westerse organisatie Milli Görus. Hij schrijft over deze organisatie onder meer: “Vanaf het prille begin verwierp Milli Görüs elke andere staatsvorm dan het op de Koran en de sharia gebaseerde kalifaat, dat desnoods met geweld moest worden opgelegd aan de hele wereld. Deze Turkse beweging is dan ook verregaand antiwesters, antidemocratisch en antiseculier. Ze verzet zich tegen de integratie van Turken in de Europese samenleving, die ze in het verleden omschreef als `barbaars’. De organisatie werd en wordt dan ook van alle kanten verweten integratie tegen te werken in haar educatieve activiteiten. Bovendien werd de organisatie, die wordt beschouwd als de Turkse variant van de salafistische Moslimbroeders, in het verleden ook geregeld in verband gebracht met het promoten en financieren van religieus geweld.

300 schriftelijke bezwaren

Naar aanleiding van de aanvraag tot bestemmingswijziging werd eind vorig jaar een openbaar onderzoek georganiseerd. Onze fractie gaf hieraan de nodige ruchtbaarheid. Ruim 300 Grimbergenaars dienden daarop een individueel bezwaarschrift in met de vraag de bestemmingswijziging te weigeren.

Blijkbaar liet het schepencollege aan de aanvragers weten dat de bouwplannen de handelszone licht overschreden, waarna een nieuw plan werd ingediend. Omwille van enkele beperkte aanpassingen (de totale omvang van de aanvraag betreft nog steeds 988 m²) blijkt nu geen openbaar onderzoek meer nodig en moet ook niet meer geantwoord worden op de honderden bezwaarschriften. Het schepencollege zou de aanvraag tot bestemmingswijziging binnen afzienbare tijd behandelen.

De lokale partij “Vernieuwing” roept het schepencollege op om de aanvraag te weigeren. Daarvoor zijn er genoeg stedenbouwkundige argumenten voorhanden. Zo is de norm voor cultuurcentra 0,3 parkeerplaatsen per bezoeker. Het gebouw zou dan ook minstens over een parkeerruimte van 45 plaatsen moeten beschikken, terwijl er een garage is voor hoogstens 3 voertuigen. Zelf spreken de aanvragers over een behoefte van 15 plaatsen, maar ook die zijn niet voorhanden. Vandaag reeds is er in de betrokken buurt een groot parkeerprobleem.

Onlangs werden de bouwplannen voor de vergroting van de lokale moskee in Zaventem (van 100 naar 300 bezoekers) omwille van het gebrek aan parkeerruimte door het schepencollege afgewezen. (HLN en HN van 31 januari)

Wij roepen het schepencollege op om dit voorbeeld te volgen en durven hopen dat ook in Grimbergen het gezond verstand zal zegevieren.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Karlijne van Bree
Voorzitter Vernieuwing
0474 93 12 19

Bijlage: onderzoeksartikel weekblad Humo

Facebooktwitter