[PM] Eurostadion: Vernieuwing legt klacht neer bij Gouverneur tegen afkoop buurtweg

De gemeenteraad van vrijdagavond werd druk bijgewoond door buurtbewoners van de Treftwijk. Aan de ingang van het gemeentehuis verdeelden militanten van het Taalaktiekomitee onder de raadsleden zakjes met een appel en een ei, waarmee werd aangeklaagd dat Grimbergen zijn ziel verkoopt voor een appel en een ei aan Brussel.

Tijdens de raadszitting hebben de vier oppositiepartijen zich met uitgebreide en sterke argumenten, zowel inhoudelijke als juridische, verzet tegen het akkoord dat met Brussel werd gesloten.

Toch werd het voorstel door de 17 leden van de meerderheid (CD&V, VLD én Groen) goedgekeurd. De oppositie had een hoofdelijke stemming gevraagd en elk van de raadsleden heeft dus mondeling ‘ja’ gezegd, al gebeurde dat niet door iedereen even enthousiast.

Donderdag hebben wij reeds klacht neergelegd bij de gouverneur tegen de mogelijke goedkeuring. Een klacht vooraf is uitzonderlijk, maar enkel via deze weg kan verhinderd worden dat de dading maandagavond door de gemeenteraad van Brussel definitief wordt gemaakt. Indien de gouverneur de Grimbergse beslissing maandag schorst (en daar zijn heel wat argumenten voor), dan kan Brussel hierover niet beraadslagen.

We voegen de tekst van onze klacht in bijlage. Alle verwijzingen naar de inhoud van de dading (alsook enkele persoonlijke verwijzingen) hebben we uit deze publieke versie van de klacht geschrapt, omdat we deontologisch gehouden zijn tot vertrouwelijkheid in het licht van de gerechtelijke procedure.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Facebooktwitter