[PM] Eurostadion: Brussel bedriegt eigen inwoners en gemeenteraadsleden

Open selectieoproep stadion in 2014: “erfpachter betaalt canon en Brussel komt NIET tussen in de uitbating”

De fractie “Vernieuwing” in de Grimbergse gemeenteraad heeft kennis genomen van het voornemen van Brussel om jaarlijks 4 miljoen euro neer te tellen voor de uitbating van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen. Dit druist diametraal in tegen de klare uitspraken van de betrokken Brusselse politici Courtois, Mayeur en Vanhengel die ‘met de hand op het hard’ hadden beweerd dat er geen overheidssubsidies zouden komen voor het stadion. De montage van TV-Brussel van vrijdag is ter zake glashelder.

Toch blijft minister Vanhengel beweren dat initieel wel zou gezegd zijn dat de stad Brussel zou meebetalen aan de uitbating van het stadion. Ook dat is een huizenhoge leugen, want in de “Selectieleidraad” op basis waarvan Ghelamco uiteindelijk geselecteerd werd, staat op pagina 19 in het hoofdstuk ‘Vergoedingsmechanisme’ precies het tegenovergestelde: de erfpachter zou jaarlijks een erfpachtvergoeding (canon) moeten betalen en de hoogte van het bod zou mee de keuze van de erfpachter bepalen. Daaraan werd uitdrukkelijk toegevoegd dat de erfpachtgever (de stad Brussel) NIET tussenkomt in de kosten en de realisatie en de uitbating van het voetbalstadion.

Deze selectieleidraad werd in deze finale versie (zie bijlage) goedgekeurd door de gemeenteraad van Brussel op 31 maart 2014 en nadien op geen enkele wijze bijgesteld. Wanneer er vandaag geen sprake meer is van een canon maar omgekeerd van een jaarlijkse gift vanwege Brussel van vier miljoen euro aan Ghelamco, betekent dit dat de Brusselse belastingbetaler én de gemeenteraadsleden bedrogen werden.

Bovendien gaat het om een monument van een procedurefout, waardoor tal van andere kandidaat-bouwers misleid werden.

Tegelijk gaat het om schromelijke concurrentievervalsing binnen de voetbalwereld. De aap is nu helemaal uit de mouw gekomen: de stad Brussel koopt voetbalclub Anderlecht op door een derde van de huurprijs van het nieuwe Anderlechtstadion te betalen, en schuift tegelijk alle overlast én de taalproblemen in de nek van Grimbergen.

Door al dit gefoefel zijn er alvast veel bijkomende redenen om met succes gerechtelijke procedures te starten tegen de eventuele bouwvergunning.

Onze fractie “Vernieuwing” eist alvast totale transparantie in dit dossier. Wij eisen inzage in het originele bod van Ghelamco, Besix en Denys alsook van het bestek dat aan de drie mededingende consortia werd overgemaakt.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter
0476 46 98 85

Blz 19 van de finale versie van de “Selectieleidraad Parking C Heizel – Voetbalstadion – Erfpacht onder voorwaarden”

E. Vergoedingsmechanisme

4.19. De aard en hoegrootheid van de vergoeding (canon) voor de Erfpacht, te betalen door de Private Partner aan de Erfpachtgever, zal een gunningscriterium vormen en aldus worden bepaald, desgevallend na onderhandelingen, door de offerte van de economisch meest voordelige Bieder, rekening houdende met de voorafgaande, marktconforme raming van de waarde van het Erfpachtgebied, uitgevoerd door de Erfpachtgever.

De Erfpacht zal niet om niet ter beschikking worden gesteld.

4.20. De Erfpachtgever komt zoals gezegd niet tussen in de kosten en/of het risico van de realisatie en de uitbating van het voetbalstadion. Deze kunnen evenwel de hoegrootheid van de vergoeding (canon) beïnvloeden. Deze begroting wordt overgelaten aan (het risico van) de Bieders cq. de Private Partner.

Uitzending TV-Brussel vrijdag 19 juni:

http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/brussel-vandaag-19-juni-0

Facebooktwitter