[EA] Plaatsgebrek op de speelplaats van de gemeenteschool De Negensprong

De plaatsing van prefabklassen op de speelplaats van de school De Negensprong in de wijk Borgt heeft de speelruimte voor de kinderen nog wat verder verkleind.

De school is reeds veel langer vragende partij om het achterste gedeelte van de speelplaats, waar vroeger containerklassen stonden, te verharden. Momenteel leidt dit stuk ‘aarden’ speelplaats tot veel stof en slijk in de klaslokalen. Blijkbaar is een verharding niet toegelaten omdat deze zone in parkgebied ligt. Nu het parkgebied van de Borgt onlangs werd uitgebreid tot aan de Westvaartdijk zijn er zeker argumenten om de situatie in de school wat aangenamer te maken.

Naast een verharding van het zonet besproken perceel, is het ook wenselijk dat de speelplaats aan de achterzijde wat zou worden uitgebreid in de richting van de vijvers. Daar ligt een ongebruikte, deels geasfalteerde zone waar de laatstejaars soms mogen gaan spelen.

Als argument hiertegen zou te horen zijn dat de uitbreiding van de speelplaats zou verhinderen dat de buurtbewoners met de wagen hun achtertuin zouden kunnen bereiken. Dit argument is onterecht: men kan de speelplaats zeker met 300 m² uitbreiden vooraleer men de achterzijde van de woningen bereikt.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege de nodige inspanningen doet om de speelplaats van de gemeentelijke basisschool van de Borgt comfortabeler te maken en uit te breiden, enerzijds door het achterste perceel te verharden en anderzijds door een stuk van de geasfalteerde zone achter de school binnen de schoolomheining te plaatsen.

Bart Laeremans

Foto:

SchoolBorgt2

Antwoorden en evaluatie:

Het probleem van het plaatsgebrek en van de vuile klaslokalen als gevolg van de stofferige/modderige speelplaats werd door de schepen van Onderwijs erkend. Men heeft hier reeds geprobeerd gras te zaaien, maar dat haalde niets uit. Tegen september wil men grasmatten leggen. Men hoopt dat het probleem hiermee van de baan is.

Anderzijds is men er zeker van dat men nooit toelating zal verkrijgen om de speelplaats uit te breiden met (een deel van) het geasfalteerde terrein achter de school omdat deze zone in parkgebied ligt. We hebben gevraagd toch een aanvraag te doen. Misschien is men op het hoger niveau van mening veranderd, nu het parkgebied van de Borgt elders werd uitgebreid. Men zou dit proberen.

De schepen stelde dat het probleem in de toekomst zal afnemen omdat de school weer kleiner zal worden. Vandaag telt de school een 15-tal klassen (sommige klassen zijn opgesplitst),maar het is de bedoeling op termijn opnieuw te evolueren naar een ‘enkelvoudige school’ met 4 kleuterklassen en 6 klassen in de lagere school. Toen we daarop repliceerden dat dit onrealistisch was gelet op de demografische druk vanuit Vilvoorde, werd gesteld dat er in de Borgt waarschijnlijk een nieuwe schoolgebouw zou worden opgetrokken, zodat een deel van de school kan verhuizen.

Een bijzonder diffuus en warrig verhaal, als u het ons vraagt. Benieuwd waar men in de Borgt nog een plek zal vinden voor een nieuwe school.

Facebooktwitter