Parkeergelegenheid FC Beigem

Geachte Burgemeester,

Vrijdag werd ik aangesproken over de penibele verkeerssituatie in de Parklaan. Door het succes van de club staat deze laan meermaals per week langs weerszijden vol geparkeerd, zodat de inwoners van de straat de grootste moeite hebben om hun oprit te verlaten of te bereiken.

Zij stellen voor dat er voortaan enkel nog aan één zijde zou geparkeerd worden (die van de sportvelden), maar dat er tegelijk zou gewerkt worden volgens een visgraatsysteem, zodat er veel meer wagens langs die kant zouden kunnen parkeren.

Een en ander zou kunnen impliceren dat de boordstenen ongeveer twee meter zouden moeten opgeschoven worden. Vermits de omheining toch aan vernieuwing toe is, kan dit onmogelijk een probleem vormen.

Als alternatief wordt voorgesteld dat er voldoende extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd op de plaats waar vandaag de (af te breken) houten chalets staan.

Kan dit worden nagekeken of werd dit reeds nagekeken? Wat is er planologisch mogelijk? Kan er desnoods via een RUP een kleine aanpassing gebeuren?

Antwoord van de gemeente:

230148

Facebooktwitter