Oversteek kruispunt Brusselsesteenweg – Spaanse Lindebaan

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Komende vanuit de Spaanse Lindebaan richting Strombeek-Bever en omgekeerd dienen fietsers en voetgangers op een knop te duwen om het licht voor voetgangers op groen te laten springen wanneer zij wensen over te steken. Wanneer zij dit niet doen, blijft het licht op rood. Het is mij al heel vaak opgevallen dat fietsers en voetgangers deze knop niet hebben gezien waardoor zij gefrustreerd zitten te wachten tot het groen wordt. Sommigen steken dan ook gewoon over wanneer het rood is. De reden hiervoor is dat de knoppen slecht geplaatst zijn (achterkant van de paal of op 1 plaats zelfs verstopt achter een verkeersbord). Er staat ook nergens een aanduiding dat zij op een knop dienen te duwen. Op de verschillende foto’s kan u duidelijk zien wat ik bedoel. Er is maar 1 knop die duidelijk zichtbaar is van de 4 knoppen (zie foto 5).

Omdat dit een gewestweg is, veronderstel ik dat Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant hiervoor bevoegd is. Kan aan de bevoegde instantie gevraagd worden de knoppen te verplaatsen zodat ze beter zichtbaar zijn of om zeker een plaatje te voorzien waarop staat dat men op de knop dient te duwen. Wel zou ik 1 bepaalde knop (de knop die verstopt is achter het verkeersbord) verplaatsen zodat men er makkelijker aan kan.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:

2015-07-12 19.55.04

Foto 2:

2015-07-12 19.55.39

Foto 3:

2015-07-12 19.56.20

Foto 4:

2015-07-12 19.56.31

Foto 5:

2015-07-12 19.56.55

Antwoord van de gemeente:

Antwoord-KnoppenVerkeerslichten

2e antwoord van de gemeente:

Antwoord-KnoppenVerkeerslichten

Facebooktwitter