Bouwzone Brusselsesteenweg

Geachte Burgemeester,

Op de raad van bestuur van Vlabinvest werd gemeld dat men wacht op een initiatief van de Grimbergse burgemeester inzake de hectare bouwgrond bovenaan de Brusselsesteenweg (waar Lidl op zoek was naar een vestigingsplaats).

Kan u mij meedelen of er inmiddels initiatieven genomen zijn om hier een verkaveling mogelijk te maken? Zo ja, welke? Wat is de stand van zaken?

Zo neen, waarom werden er nog geen initiatieven genomen? Wat zijn de eventuele obstakels?

Met dank voor uw antwoord en hoogachtend,

Bart Laeremans

Facebooktwitter