Onveiligheid door hangjongeren in Strombeek

Mevrouw de Burgemeester,
Leden van het Schepencollege,

Recent kwam er mij een toename van incidenten ter ore welke plaats hebben gevonden in Strombeek, gaande van drugsdealen en agressie op het plein voor het CC, rond Ter Borre en het Vandernootpark, het Kerkplein en aan het Pierebad. Buurtbewoners zijn ook herhaaldelijk getuige geweest van vandalisme aan het pop-upterras aan het CC. Het betreft niet alleen effectieve inbreuken op de strafwet; de gebeurtenissen hebben ook een negatieve impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners.

De problematiek van hangjongeren is in Strombeek jammer genoeg al langer gekend en werd door ons al eerder aangekaart. Blijkbaar is dit nog steeds niet helemaal onder controle ook al is de perimeter waar deze gebeurtenissen plaatsvinden relatief beperkt. De afsluiting met een hek aan Ter Borre lijkt ertoe te hebben geleid dat vandalen hun actieradius verspreid hebben. Een structurele aanpak is dus aangewezen.

Graag had ik bijgevolg het volgende vernomen:
1. heeft het gemeentebestuur weet van deze feiten ?
2. kan het gemeentebestuur een verklaring geven over de oorzaak van deze voorvallen ?
3. heeft de gemeente weet van de daders ?
4. zo ja; welke maatregelen werden getroffen tegen deze daders (arrestaties en tussenkomsten)?
5. welke acties werden al ondernomen om voornoemde criminaliteit tegen te gaan ?
6. is er een verhoogde aandacht van de patrouilles gelet op deze recente feiten ?
7. welke vorm van preventieve patrouille voorziet de politie in Strombeek op reguliere basis (bv. via politievoertuig, wijkpolitie,…) ?
8. werden er contacten gelegd met aangrenzende politiekorpsen teneinde overleg te bekomen voor het bekampen van deze criminaliteit ?
9. liggen voornoemde locaties allemaal in het weldra op te richten Buurtinformatienetwerk (BIN) ? En zo nee; hoe meent de politie dan voormelde onveilige zone te controleren, nu het risico bestaat dat daders zich aan het BIN kunnen onttrekken ?

Ik dank u voor de nodige aandacht die u aan mijn vraag zal willen verlenen.

Hoogachtend,

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid
Voorzitster VERNIEUWING

Antwoord van de gemeente:

Onveiligheid1

Onveiligheid2

Onveiligheid3

Onveiligheid4

Onveiligheid5

Facebooktwitter