Staat fietspad Oostvaartdijk

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Deze schriftelijke vraag komt er naar aanleiding van enkele klachten die ik ontving van enkele fietsers. Zij maken geregeld een fietstochtje en klagen over een fietspad binnen onze gemeente. Ook een collega van mij die dagelijks vanuit het Mechelse langs dit parcours naar en van het werk moet, ergert zich enorm aan de slechte toestand van het wegdek. Hij heeft al meermaals een fietsband moeten vervangen in het afgelopen jaar. Zij vragen een dringende oplossing.

Meer uitleg:

Het betreft de slechte staat van het fietspad langs de Oostvaartdijk tussen Kapelle-op-den-Bos en de Verbrande Brug. Het gaat dan voornamelijk over het stuk vanaf de Bergstraat, de Kluisweg tot ongeveer aan het kasteel Groenveld en meer bepaald over 1 specifieke bocht (zie foto 1 + foto Google Earth). Het slijk, de stenen en de kiezels op het fietspad zijn bij nat weer levensgevaarlijk en bij droog weer rijdt er menig fietser lek. Ook de talrijke putten, oneffenheden en bochten maken deze weg heel fietsonvriendelijk.

Graag had ik een antwoord ontvangen op onderstaande vraag:

Is dit fietspad eigendom van Waterwegen en Zeekanaal?

1) Zo ja, kan de gemeente aandringen bij deze instantie om zo spoedig mogelijk herstellingswerken uit te voeren aub. De gemeente kan ondertussen misschien wel al met een veegmachine het wegdek proper maken.

2) Indien niet, dan is de gemeente verantwoordelijk voor dit stukje weg. Kan dan naar een duurzame oplossing gezocht worden om dit probleem voor de fietsers voorgoed van de baan te ruimen? Ondertussen kan net zoals bij punt 1 misschien een veegmachine het wegdek proper vegen.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:

20150702_080739

Foto Google Earth:

GoogleEarth

Antwoord van de gemeente:

Antwoord-FietspadOostvaartdijk

Facebooktwitter