Oude Schapenbaan

Geachte Burgemeester,

Na werken aan de nutsleidingen stel ik vast dat de Oude Schapenbaan er in deerniswekkende toestand bijligt. Onderaan, vlakbij de rotonde, is het wegdek over een lange strook van één meter breed zelfs helemaal verdwenen.

– Welke werken werden er verricht en door welke instanties of firma’s?
– Wat werd er met hen overeengekomen?
– Zijn zulke firma’s niet verplicht om het wegdek in een goede staat te herstellen?
– Welke sanctie is er voorzien wanneer dit niet gebeurt?

Eigenlijk behoeft de hele straat een nieuwe asfaltlaag. Ook zou de proefopstelling aan het kruispunt met de Vroonlaan vervangen moeten worden door een definitieve oplossing.

Zit de herasfaltering van deze straat in de pijplijn? Zo ja, voor wanneer is dit voorzien? Zo neen, kan daartoe het nodige gedaan worden?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Foto 1:

OudeScha1

Foto 2:

OudeScha4

Facebooktwitter