Kruispunt Veldkantstraat / Lierbaan

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Wanneer fietsers komende van de Charleroyhoeve op de Lierbaan richting de Velkantstraat fietsen, worden zij geconfronteerd met een zéér gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt Lierbaan – Veldkantstraat. Fietsers mogen zich in de tegengestelde richting begeven, maar bij het uitkomen op de Veldkantstraat zie je de voertuigen komende van het centrum moeilijk aankomen mede doordat er vaak een witte bestelwagen staat geparkeerd. Automobilisten verwachten zich vaak ook niet aan fietsers uit die richting. Kan de bevoegde dienst eens bekijken hoe men de situatie op deze locatie kan verbeteren?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:

DSC02816

Foto 2:

DSC02817

Antwoord van de gemeente:

Kruispunt-Veldkantstraat-Lierbaan

Facebooktwitter