Rotonde Cokeriestraat – Woluwelaan

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Op en rond de rotonde van de Cokeriestraat en de Woluwelaan ligt er veel afval op de rijbaan. Dit is duidelijk zichtbaar op foto’s 1 en 2. Ook de signalisatie op deze locatie is zwaar beschadigd. Zo werd er een verkeerszuil omver gereden op een verkeersgeleider. Aan de kant van de weg werd nog een andere paal omver gereden. Hierop staat een bordje van de “100km Gordelroute” maar vermoedelijk hing hier nog een ander bord op doordat men hoger op de paal twee klemmen kan zien (zie foto 3 voor beide schadegevallen). Ook de bewegwijzeringsborden liepen lichte schade op(zie foto 4). En last but not least staat het digitale bord volledig de verkeerde richting uitgedraaid (zie foto 5).

Kan de gemeente opdracht geven aan de bevoegde dienst om op deze locatie:

– het afval op de rijbaan op en rond de rotonde te verwijderen?
– de verkeerszuil op de verkeersgeleider te herstellen?
– de paal met het bordje van de gordelroute recht te zetten?
– te onderzoeken welk bord ontbreekt op deze paal? (Vermoedelijk zal dit te maken hebben met de oversteekplaats voor fietsers)
– het digitale bord de juiste richting uit te draaien?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:

DSC02771

Foto 2:

DSC02777

Foto 3:

DSC02769

Foto 4:

DSC02770

Foto 5:

DSC02772

Antwoord van de gemeente:

Rotonde-Cokeriestraat

Facebooktwitter