Oude caravan

Schriftelijke vraag. Betreft: oude caravan

Geachte Burgemeester,

Bij het begin van het binnenrijden van de Kareelstraat (komende vanuit de Humbeeksesteenweg) staat aan de rechterkant een versleten, zelfs verkrotte caravan (zwerfwagen?), op of vlak naast de openbare weg.

  1. Werd er toestemming gevraagd om deze daar te stallen?
  2. Aan wie behoort dit wrak toe?
  3. Kan de opdracht gegeven worden om dit wrak zo spoedig mogelijk te verwijderen?

Met dank voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Facebooktwitter