Bouwkundig erfgoed “Tramloodsen te Humbeek”

Schriftelijke vraag. Betreft: bouwkundig erfgoed “Tramloodsen te Humbeek”

Geacht college,

Zoals aangekondigd in de beleidsvisie 2014-2019 (beleidsdomein 06.1.5) werden de tramloodsen van Humbeek opgenomen als één van de 295 relicten uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed van Grimbergen. Deze zouden een vorm van vrijwaring voor de toekomst kunnen genieten. Het voormalig tramstation van Humbeek met gebouw, woning en loodsen werd beschermd op 18 november 1997 en als één geheel opgenomen “dorpsgezicht beschermd site”.

Het lakse beleid van de overheid op gebied van bouwkundig erfgoed heeft ervoor gezorgd dat deze site ondertussen nagenoeg volledig is verkaveld en volgebouwd. Enkel oude bewoners hebben nog weet van deze historische gebouwen die nu volledig aan het straatbeeld zijn onttrokken en enkel maar bereikbaar zijn via een smalle toegangsweg die uitgeeft op de Kerkstraat. De verhuring van deze loodsen aan het Mot heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat deze gebouwen momenteel nog enigszins overeind blijven staan.

Wat nu gevreesd wordt is dat de huidige eigenaar deze loodsen tot een ruïne zal laten verkommeren zodat ze onherstelbaar verloren zullen zijn voor de toekomst. Restauratie wordt dan onbetaalbaar met als logisch gevolg dat deze gewoon zullen worden afgebroken en het terrein (dat dan onbelast als bouwgrond) verkocht kan worden.

Aangezien er in Grimbergen op korte tijd reeds te veel gebouwen verdwenen die ooit gelijst stonden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed, dit wegens het inadequaat of niet tijdig reageren van de overheid, zijn er dringende maatregelen nodig om het weinige erfgoed dat ons nog rest te vrijwaren voordat het fataal van de kaart verdwijnt.

Graag had ik een antwoord gekregen over de stand van zaken betreffende dit erfgoed.

  1. Waarom kon de volledige site van het voormalige tramstation toch worden verkaveld en volgebouwd, niettegenstaande het was opgenomen als een beschermd dorpsgezicht?
  2. Is de huidige eigenaar voldoende op de hoogte dat deze tramloodsen werden opgenomen als bouwkundig erfgoed?
  3. Welke sancties worden aan de huidige eigenaar opgelegd indien hij deze tramloodsen gewoon laat verkommeren?
  4. Welke stappen worden er met de huidige eigenaar (s) ondernomen betreffende de instandhouding van dit patrimonium?
  5. Kan de huidige eigenaar subsidies verkrijgen om het verval tegen te gaan en zo ja hoeveel?
  6. Het gebouw werd opgenomen op de lijst beschermd erfgoed, hierdoor krijgt het een vorm van vrijwaring voor de toekomst. Wat zal het bestuur doen voor de instandhouding van deze tramloodsen te Humbeek.
  7. Op welke manier zal het bestuur verder samenwerken met de lokale actoren en op het gebied van beschermd erfgoed in Grimbergen?
  8. Heeft de gemeente eventueel plannen om aan deze eigendom een nieuwe bestemming te geven? (eventueel trammuseum of loods) (mist samenwerking met de eigenaar, via aankoop of via een Publiek-Private Samenwerking of via AGB)?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het college:

Tramstation Humbeek 1

Tramstation Humbeek 2

Tramstation Humbeek 3

Tramstation Humbeek 4

Facebooktwitter