Oostkant Verbrande Brug: sanering in aantocht

Hoe staat het met het terrein van de vroegere cokesfabriek  ‘Cokeries du Brabant’ aan de Oostvaartdijk?

Grimbergen 18 juni 2021. De verdere sanering en herontwikkeling van het vroegere ‘Cokeries du Brabant’ aan de Oostvaartdijk krijgt vorm. ‘Begin deze maand zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een brownfieldconvenant voor deze site. Op 28 juni organiseren we een infomoment om de omwonenden uitleg te geven over het project Cokerie Grimbergen,” licht schepen van Schepen van omgeving en ruimtelijke ordening, Bart Laeremans, toe. “Tegelijk verschaffen we toelichting over de concrete invulling.” 

Het project Cokerie Grimbergen krijgt vorm

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van brownfieldconvenant voor het project Cokerie Grimbergen goed. Met het brownfieldconvenant wil de Vlaamse Regering verwaarloosde omgevingen herwaarderen en kwaliteitsvol herinrichten. De activiteiten van de vroegere cokesfabriek ‘Cokeries du Brabant’ vervuilden de grond en het grondwater van de site en de nabije omgeving, waardoor sanering noodzakelijk is.

Via het brownfieldconvenant ondersteunt de Vlaamse Regering nu de sanering en herontwikkeling van het noordelijke deel van de terreinen waar vroeger de cokesfabriek Cokerie du Brabant op gevestigd was. Het terrein is 11,5 ha groot en kampt met een ernstige historische vervuiling.

De Vlaamse Waterweg die de eigenaar van het terrein is, sloot na een marktbevraging een concessieovereenkomst af met Montea nv en Warehouses De Pauw nv (WDP). Montea nv en WDP nv nemen nu een groot deel van de saneringsplicht over en zorgen voor de sanering van het verontreinigde terrein.

Na de sanering krijgt het terrein een nieuwe invulling voor watergebonden logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde. Via de concessieovereenkomst zijn strikte verplichtingen opgenomen over het gebruik van de waterweg. Om de mobiliteit met voldoende zorg te kunnen behandelen, zal er ook een mobiliteitseffecten-rapport (MOBER) worden uitgevoerd.

Intussen ontving de gemeente van WDP reeds een concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning voor enkele grote logistieke gebouwen. Zowel over het brownfieldproject als over de aanvraag aan de gemeente wordt een openbaar onderzoek gestart.

Infomoment: inschrijven kan tot 24 juni

Op 28 juni 2021 is er in de feestzaal van de Sporthal Verbrande Brug een infomoment voor de omwonenden. Inschrijven kan tot en met 24 juni 2021 via vergunningen@grimbergen.be.

Meer info over het brownfield kun je vinden op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten.

Meer informatie:

Bart LAEREMANS
bart.laeremans@grimbergen.be – 0476 46 98 85
Schepen van omgeving, wonen, ruimtelijke ordening, integratie en Vlaams karakter

Yves VERBERCK
yves.verberck@grimbergen.be – 0472 59 17 34
Schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw

Facebooktwitter